ΒΙΒΛΙΑ

Η αρχική λίστα περιλαμβάνει Βιβλία – e-books ελεύθερης πρόσβασης, με και χωρίς αρχείο. Η αναζήτηση δεν διακρίνει πεζούς – κεφαλαίους και τονισμένους – άτονους χαρακτήρες

 • Gender in Science without Numbers. From academia to work-life balance cover

  Gender in Science without Numbers. From academia to work-life balance

  ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:
  Maria Thanopoulou, Joanna Tsiganou
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ:
  Maria Thanopoulou, Joanna Tsiganou
  ΕΤΟΣ:
  2016
  ΤΥΠΟΣ:
  Βιβλίο Έντυπο & Ηλεκτρονικό

  The present volume titled “Gender in Science without Numbers. From academia to work-life balance” includes short reviews of the main results of qualitative case studies focusing on the wor...

 • Απασχόληση και κοινωνική πολιτική στον Δήμο της Αθήνας. Ερευνητικές σκιαγραφήσεις cover

  Απασχόληση και κοινωνική πολιτική στον Δήμο της Αθήνας. Ερευνητικές σκιαγραφήσεις

  ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:
  Μαρία Θανοπούλου, Αλίκη Μουρίκη, Ιωάννα Τσίγκανου
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ:
  Μαρία Θανοπούλου, Αλίκη Μουρίκη, Ιωάννα Τσίγκανου
  ΕΤΟΣ:
  2016
  ΤΥΠΟΣ:
  Βιβλίο Ηλεκτρονικό

 • Γυναίκες στα νομικά επαγγέλματα την εποχή της κρίσης. Ανάμεσα στην εργασία και την οικογένεια cover

  Γυναίκες στα νομικά επαγγέλματα την εποχή της κρίσης. Ανάμεσα στην εργασία και την οικογένεια

  ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:
  Ιωάννα Τσίγκανου, Μαρία Θανοπούλου
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ:
  Ιωάννα Τσίγκανου, Μαρία Θανοπούλου
  ΕΤΟΣ:
  2016
  ΤΥΠΟΣ:
  Βιβλίο Έντυπο & Ηλεκτρονικό

  Μελέτες περίπτωσης

  Ο παρών συλλογικός τόμος περιέχει τρεις μελέτες περίπτωσης που διεξήχθησαν στο πλαίσιο ποιοτικής έρευνας για τη σχέση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Η σχέ...

 • Γυναίκες ανάμεσα στην εργασία και την οικογένεια εν μέσω κρίσης cover

  Γυναίκες ανάμεσα στην εργασία και την οικογένεια εν μέσω κρίσης

  ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:
  Μαρία Θανοπούλου, Ιωάννα Τσίγκανου
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ:
  Μαρία Θανοπούλου, Ιωάννα Τσίγκανου
  ΕΤΟΣ:
  2016
  ΤΥΠΟΣ:
  Βιβλίο Έντυπο & Ηλεκτρονικό

  Μελέτες περίπτωσης

  Ο ανά χείρας τόμος περιλαμβάνει αποτελέσματα ποιοτικής έρευνας που διεξήγαγε το ΕΚΚΕ για τη σχέση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής γυναικών επιστημόνων και ε...

 • Γυναικεία μετανάστευση στην Ελλάδα: Οδικός χάρτης πολιτικών κοινωνικής ένταξης cover

  Γυναικεία μετανάστευση στην Ελλάδα: Οδικός χάρτης πολιτικών κοινωνικής ένταξης

  ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:
  Ιωάννα Τσίγκανου, Λάουρα Μαράτου-Αλιπράντη
  ΕΤΟΣ:
  2014
  ΤΥΠΟΣ:
  Βιβλίο Έντυπο & Ηλεκτρονικό

  Ο ανά χείρας τόμος συνιστά ένα επικαιροποιημένο εργαλείο κατευθύνσεων όσον αφορά την υιοθέτηση μεσο-μακροπρόθεσμων μέτρων πολιτικής για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστριών στην ελληνική κοινωνία.                   ...

 • Γυναικεία μετανάστευση στην Ελλάδα: Ποιοτικοί δείκτες και δυναμικές κοινωνικής ένταξης cover

  Γυναικεία μετανάστευση στην Ελλάδα: Ποιοτικοί δείκτες και δυναμικές κοινωνικής ένταξης

  ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:
  Μαρία Λιάπη, Μαρία Κόντου
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ:
  Μαρία Λιάπη, Μαρία Κόντου
  ΕΤΟΣ:
  2014
  ΤΥΠΟΣ:
  Βιβλίο Έντυπο & Ηλεκτρονικό

  Ο ανά χείρας τόμος παρουσιάζει τη διερεύνηση της διαδικασίας κοινωνικής ένταξης των μεταναστριών στην ελληνική κοινωνία με ποιοτικούς όρους και, συγκεκριμένα, την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση κ...

 • Το κέντρο της Αθήνας ως πολιτικό διακύβευμα cover

  Το κέντρο της Αθήνας ως πολιτικό διακύβευμα

  ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:
  Θωμάς Μαλούτας, Γιώργος Κανδύλης, Μιχάλης Πέτρου, Νίκος Σουλιώτης
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ:
  Θωμάς Μαλούτας, Γιώργος Κανδύλης, Μιχάλης Πέτρου, Νίκος Σουλιώτης
  ΕΤΟΣ:
  2013
  ΤΥΠΟΣ:
  Βιβλίο Έντυπο & Ηλεκτρονικό

  Τα κείμενα που περιέχονται στον παρόντα συλλογικό τόμο προέρχονται από το εξαμηνιαίο σεμινάριο που διοργάνωσαν το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Δι...

 • Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2012: Όψεις της κρίσης cover

  Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2012: Όψεις της κρίσης

  ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:
  Α. Μουρίκη, Δ. Μπαλούρδος, Ο. Παπαλιού, Ν. Σπυροπούλου, Ε. Φαγαδάκη, Ε. Φρονίμου
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ:
  Α. Μουρίκη, Δ. Μπαλούρδος, Ο. Παπαλιού, Ν. Σπυροπούλου, Ε. Φαγαδάκη, Ε. Φρονίμου
  ΕΤΟΣ:
  2012
  ΤΥΠΟΣ:
  Βιβλίο Έντυπο & Ηλεκτρονικό

 • Ένταξη των μεταναστών: αντιλήψεις, πολιτικές, πρακτικές cover

  Ένταξη των μεταναστών: αντιλήψεις, πολιτικές, πρακτικές

  ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:
  Αλέξανδρος Αφουξενίδης, Νίκος Σαρρής, Όλγα Τσακηρίδη
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ:
  Αλέξανδρος Αφουξενίδης, Νίκος Σαρρής, Όλγα Τσακηρίδη
  ΕΤΟΣ:
  2012
  ΤΥΠΟΣ:
  Βιβλίο Ηλεκτρονικό

 • Θεσμοί αξίες συμπεριφορές: Μελέτη των ευρημάτων της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας (2008-2009) ESS cover

  Θεσμοί αξίες συμπεριφορές: Μελέτη των ευρημάτων της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας (2008-2009) ESS

  ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:
  Βάσω Παπλιάκου, Θεώνη Σταθοπούλου, Χαρά Στρατουδάκη
  ΕΤΟΣ:
  2011
  ΤΥΠΟΣ:
  Βιβλίο Έντυπο & Ηλεκτρονικό

  Οι μελέτες που παρουσιάζονται στον παρόντα τόμο αποτελούν μια εμπειρικά τεκμηριωμένη σύνοψη των ευρημάτων που προέκυψαν από τον τέταρτο γύρο (2008-2009) της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας. Η διαχρονική μελέτη των ευρημάτων της έρευν...