ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ PIAAC

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ PIAAC - ΤΕΥΧΟΣ 01

ΣΥΜΠΡΑΞΗ PIAAC
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Το Πρόγραμμα για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων (PIAAC) έχει σχεδιαστεί από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) με σκοπό την επιστημονική καταγραφή και ανάλυση πληροφοριών σχετικά με τις δεξιότητες και ικανότητες του ενήλικου πληθυσμού. Στόχος είναι να προσδιοριστούν και να μετρηθούν οι γνωστικές δεξιότητες των ενηλίκων ώστε να αναδειχθούν οι ανάγκες τους σε εκπαίδευση και επιμόρφωση. Η Πανελλαδική Έρευνα για τις Δεξιότητες των Ενηλίκων αποτελεί το βασικό εργαλείο για την υλοποίηση των στόχων του PIAAC στην Ελλάδα.
ΝΕΑ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Επίσημη Έναρξη της Πανελλαδικής Έρευνας για τις Δεξιότητες των Ενηλίκων στο Πλαίσιο του Προγράμματος PIAAC του ΟΟΣΑ για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων στην Ελλάδα - Αθήνα, 31 Μαρτίου 2014

12η Συνάντηση του BPC-Board of Participating Countries του PIAAC, Παρίσι - Γαλλία, 20-21 Μαρτίου 2014


PIAAC Πρόγραμμα για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων