ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > ΤΟ PIAAC
Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράςΕπαναφορά μεγέθους γραμματοσειράςΜείωση μεγέθους γραμματοσειράς

ΤΟ PIAAC

Το PIAAC (Πρόγραμμα για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων) είναι ένα διεθνές συγκριτικό ερευνητικό πρόγραμμα για την αποτίμηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των ενηλίκων. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η οποία υποστηρίζεται από διεθνή σύμπραξη επιστημονικών φορέων που έχει την ευθύνη του συντονισμού και του ποιοτικού ελέγχου της έρευνας σε στενή συνεργασία με τα Εθνικά Κέντρα PIAAC των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Στην Ελλάδα, το πρόγραμμα υλοποιείται από τη σύμπραξη της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης (ΓΓΔΒΜ), του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) και του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Στο πλαίσιο του προγράμματος PIAAC διεξάγεται μία πανελλαδική έρευνα για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με την εκπαίδευση, την επαγγελματική εμπειρία και τις δεξιότητες του ενήλικου πληθυσμού της χώρας, ηλικίας 16-65 ετών.

Η έρευνα PIAAC θεωρείται η πιο διεξοδική έρευνα για τις δεξιότητες των ενηλίκων που έχει διεξαχθεί διεθνώς και μελετά το βαθμό στον οποίο ο πληθυσμός της κάθε χώρας έχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζονται προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης εργασιακής και κοινωνικής ζωής.

Τα αποτελέσματα της Πανελλαδικής Έρευνας για τις Δεξιότητες των Ενηλίκων θα συγκριθούν με τα αντίστοιχα αποτελέσματα των υπολοίπων συμμετεχουσών χωρών. Βάσει των δεδομένων και των αναλύσεων των αποτελεσμάτων θα προταθεί η υιοθέτηση σύνθετου δείκτη δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ενηλίκων και λοιπών εργαλείων για την αποτίμηση και την παρακολούθηση της πορείας των πολιτικών ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου των χωρών.