ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > ΤΟ PIAAC > Σκοπός- Στόχοι
Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράςΕπαναφορά μεγέθους γραμματοσειράςΜείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Σκοπός- Στόχοι

Σκοπός του Προγράμματος για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων (PIAAC) είναι:

  • να προσδιοριστούν και να μετρηθούν οι γνωστικές δεξιότητες που απαιτούνται στην προσωπική και κοινωνική ζωή
  • να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος αυτών των δεξιοτήτων στον κοινωνικό και οικονομικό τομέα σε ατομικό και συνολικό επίπεδο
  • να μετρηθεί η απόδοση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην παραγωγή των δεξιοτήτων που απαιτούνται στη σύγχρονη ζωή
  • να βοηθήσει στην αποσαφήνιση των εργαλείων πολιτικής που μπορούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση της απόκτησης των δεξιοτήτων
  • να αναδείξει τις ανάγκες σε εκπαίδευση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού σε νέες δεξιότητες
Μέσω της πανελλαδικής έρευνας, θα συλλεχθούν πληροφορίες σχετικά με τις γλωσσικές, αριθμητικές και ψηφιακές δεξιότητες των ενηλίκων, καθώς και τις ικανότητές τους για επίλυση προβλημάτων σε προηγμένο τεχνολογικό περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, οι πληροφορίες θα αφορούν στην ικανότητα των ατόμων να κατανοήσουν ένα κείμενο, να επικοινωνήσουν γραπτώς, να κάνουν μαθηματικούς υπολογισμούς, να χρησιμοποιήσουν εργαλεία τεχνολογίας και επικοινωνίας και να διαχειριστούν ψηφιακά θέματα που συναντούν στην καθημερινή τους ζωή. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα αξιοποιηθούν στη διαμόρφωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία θα βοηθήσουν τους πολίτες να αποκτήσουν τα εφόδια που χρειάζονται προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν, με γνώση και κριτική ικανότητα, σε όλες τις πτυχές της εργασιακής και κοινωνικής ζωής του 21ου αιώνα.