ocd_logo2

Καταπολέμηση των Διακρίσεων στην Αγορά Εργασίας

Στόχοι Προγράμματος

 1. Ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων και διενέργεια πανελλαδικής έρευνας πεδίου σε ειδικές ομάδες ανέργων-απασχολούμενων που υπόκεινται σε διακρίσεις στην αγορά εργασίας– συγκριτικά με τις υπόλοιπες ομάδες εργασιακής ηλικίας.
 2. Καθορισμός των παραγόντων απασχόλησης και των αποδοχών των ομάδων που υφίστανται διακρίσεις με την εκτίμηση οικονομετρικών υποδειγμάτων.
 3. Επιμόρφωση-ευαισθητοποίηση ενός ικανοποιητικού αριθμού εργασιακών συμβούλων των ΚΠΑ (πάνω από 100 άτομα).
 4. Προσδιορισμός των τεχνικών και των δεικτών μέτρησης της προόδου, των αποτελεσμάτων και της επίπτωσης των πολιτικών καταπολέμησης των διακρίσεων.
 5. Αποτίμηση πολιτικών και ανάδειξης καλών πρακτικών διαχείρισης της διαφορετικότητας σε άλλες χώρες και εκτίμηση των δυνατοτήτων εφαρμογής τους στην Ελλάδα.
 6. Ανάπτυξη και εφαρμογή μοντέλου συνένωσης και συνεργασίας όλων των φορέων και stakeholders που ασχολούνται με την καταγραφή και την αντιμετώπιση των διακρίσεων.
 7. Υιοθέτηση κατάλληλων δράσεων και πρακτικών ευαισθητοποίησης και διάχυσης της πληροφόρησης προς τα δίκτυα των φορέων διασφάλισης της ισότητας, των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών.
 8. Ευαισθητοποίηση των εργοδοτών για τα επιχειρηματικά οφέλη τους από την καταπολέμηση των διακρίσεων στην αγορά εργασίας και για τις δυνατότητες παροχής κινήτρων για την ένταξη/ πρόσληψη ατόμων που υπόκεινται σε διακρίσεις.
 9. Μελέτη σκοπιμότητας για την ενίσχυση του ρόλου και της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Καταπολέμησης των Διακρίσεων με την εφαρμογή μηχανισμών καταγραφής και παρακολούθησης του θεσμικού πλαισίου για την καταπολέμηση των διακρίσεων, την ανάπτυξη δικτύων εταιρικών σχέσεων με τους κοινωνικούς εταίρους, τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς και υπηρεσίες του δημοσίου και την προώθηση μέτρων, δράσεων και προγραμμάτων βελτίωσης των συνθηκών προς όφελος των ατόμων που υπόκεινται σε διακρίσεις.

Φορείς Υλοποίησης – Εταίροι

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
Εθνική Συνοποσπονδία Ατόμων με Αναπηρία

Διάρκεια Υλοποίησης & Χρηματοδότηση

20.12.2011 – 20.12.2012
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση για την Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις και την Κοινωνική Ένταξη

Πακέτα Εργασίας

Πακέτο Εργασίας 1: Εκτίμηση των διακρίσεων στην ελληνική αγορά εργασίας:

 • Έρευνα σε εργαζόμενους: δείγμα 2.000 ατόμων από τα άτομα των ευπαθών ομάδων, δείγμα 300 ατόμων «ομάδα ελέγχου»

Πακέτο Εργασίας 2: Εκτίμηση των διακρίσεων στην ελληνική αγορά εργασίας:

 • Ποιοτική έρευνα σε εργοδότες, stakeholders κ.λπ. (focus group)

Πακέτο Εργασίας 3: Επιμόρφωση – ευαισθητοποίηση επιλεγμένου αριθμού εργασιακών συμβούλων στη συμβουλευτική και υποστήριξη των κοινωνικών ομάδων που αντιμετωπίζουν προβλήματα διακρίσεων

Πακέτο Εργασίας 4: Συνένωση, μέσω του Παρατηρητηρίου Καταπολέμησης των Διακρίσεων, όλων των φορέων και stakeholders που ασχολούνται με την καταγραφή και την αντιμετώπιση των Διακρίσεων. Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και της αξιολόγησης της ΚΠ. EQUAL. Αναβάθμιση του ρόλου του Παρατηρητηρίου

Πακέτο Εργασίας 5: Ενέργειες δημοσιότητας – ενημέρωσης Εργοδοτών, Εργαζομένων και Επαγγελματικών Φορέων σε θέματα Διακρίσεων στην αγορά εργασίας

 • Διενέργεια συνεδρίου
 • Δημοσίευση σχετικού βιβλίου με τίτλο «Διακρίσεις στην ελληνική αγορά εργασίας»

Πακέτο Εργασίας 6: Εκπαίδευση στελεχών του ΣΕΠΕ σε θέματα διακρίσεων και εύλογων προσαρμογών για εργαζομένους με αναπηρία

Πακέτο Εργασίας 7: Αξιολόγηση


Παραδοτέα Προγράμματος

combating_disc_labour_market_el

Καταπολέμηση των Διακρίσεων στην Αγορά Εργασίας

Επιμέλεια: Δ. Μπαλούρδος, Μ. Χρυσάκης, Ν. Σαρρής, Ά. Τραμουντάνης

Ο παρών τόμος έχει ως βασικό στόχο να αποτυπώσει ορισμένες βασικές διαστάσεις των διακρίσεων σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με έμφαση στην εκτίμηση σχετικών πινάκων, δεικτών και υποδειγμάτων για τις διακρίσεις στην αγορά εργασίας. Περιλαμβάνει συνολικά 9 κεφάλαια τα οποία συνθέτουν τρεις επιμέρους ενότητες. Την πρώτη ενότητα αποτελούν τα τέσσερα πρώτα κεφάλαια τα οποία παρουσιάζουν την έρευνα πεδίου που διεξήγαγε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Την δεύτερη ενότητα συνθέτουν τα δύο επόμενα κεφάλαια τα οποία αποτυπώνουν το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην καταπολέμηση των διακρίσεων σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, καταγράφουν δικαστικές αποφάσεις και ερμηνείες νομοθετικών κανόνων. Εστιάζουν κυρίως στην εφαρμογή της νομοθεσίας στην ελληνική αγορά εργασίας δηλαδή, κατά πόσο το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο παρέχει επαρκή μέτρα προστασίας κατά οποιασδήποτε μορφής διάκριση και ποιές οι δυνατότητες βελτίωσής του. Η τρίτη ενότητα περιλαμβάνει τα τρία τελευταία κεφάλαια τα οποία αναφέρονται σε ειδικά θέματα που αφορούν στις διακρίσεις όπως η οικονομετρική εξειδίκευση της επίδρασης των δημογραφικών χαρακτηριστικών ευπαθών κοινωνικά ομάδων στην απασχόληση, ομαδικά εστιασμένες συνεντεύξεις που διεξήχθησαν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του προγράμματος και παρουσίαση πολιτικών και καλών πρακτικών στον τομέα της καταπολέμησης των διακρίσεων και για την προστασία της Αρχής Ίσης Μεταχείρισης.

Επιλέξτε για να κατεβάσετε το βιβλίο στα ελληνικά και στα αγγλικά