ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > Η ΕΡΕΥΝΑ > Αντικείμενο
Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράςΕπαναφορά μεγέθους γραμματοσειράςΜείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Αντικείμενο

Η Πανελλαδική Έρευνα για τις Δεξιότητες των Ενηλίκων αποτιμά το βαθμό στον οποίο ο ενήλικος πληθυσμός της χώρας έχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζονται προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής.

Οι βασικές δεξιότητες που θεωρούνται απαραίτητες στην εποχή της πληροφορίας και αποτιμώνται στο πλαίσιο της έρευνας PIAAC είναι ο γραμματισμός, ο αριθμητισμός και η επίλυση προβλημάτων σε προηγμένο τεχνολογικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο του προγράμματος PIAAC, οι παραπάνω δεξιότητες ορίζονται ως εξής:

  • Γραμματισμός: αναφέρεται στην ικανότητα κατανόησης, αξιολόγησης, επεξεργασίας και χρήσης γραπτών κειμένων σε διαφορετικά πλαίσια της καθημερινής ζωής. Ο όρος γραμματισμός περιλαμβάνει και τα βασικά κριτήρια ορθής ανάγνωσης (reading components), όπως η αναγνώριση και αποκωδικοποίηση λέξεων και εννοιών, η επεξεργασία νοημάτων, η γνώση πλούσιου λεξιλογίου, η ορθή κατανόηση της γλώσσας και η ευχέρεια στην ανάγνωση. Οι ικανότητες που εμπεριέχονται στην έννοια του γραμματισμού επιτρέπουν ή/και διευκολύνουν τη  συμμετοχή των ατόμων στην κοινωνία, την επίτευξη των προσωπικών επιδιώξεων και την περαιτέρω ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, καθώς και θεωρούνται βασικές προϋποθέσεις για την προσωπική ανάπτυξη και την οικονομική και κοινωνική εξέλιξη.

  • Αριθμητισμός: αναφέρεται στη δυνατότητα πρόσβασης και την ικανότητα χρήσης, εφαρμογής, ερμηνείας και μετάδοσης μαθηματικών πληροφοριών και εννοιών. Οι ενήλικες αντιμετωπίζουν καθημερινά μια σειρά ποσοτικών και μαθηματικών δεδομένων και πληροφοριών και οι ικανότητες που εμπεριέχονται στην έννοια του αριθμητισμού θεωρούνται απαραίτητες, καθώς τους επιτρέπουν να διαχειρίζονται  μαθηματικές έννοιες και υπολογισμούς  που κρίνονται απαραίτητοι στη σύγχρονη καθημερινή ζωή.

  • Επίλυση προβλημάτων σε προηγμένο τεχνολογικό περιβάλλον: αναφέρεται στην εύρεση λύσεων σε προβλήματα που προκύπτουν στο προσωπικό, επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο έχοντας πρώτα θέσει σαφείς στόχους και διαμορφώσει ένα χρονοδιάγραμμα προγραμματισμού. Ο όρος περιλαμβάνει τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και των εργαλείων και δικτύων επικοινωνίας με σκοπό την πρόσβαση, λήψη, αξιολόγηση, ανάκτηση και επεξεργασία πληροφοριών και την επικοινωνία με άλλα άτομα με στόχο την υλοποίηση απλών ή/και πολύπλοκων ενεργειών που οδηγούν σε αλλαγές.  Οι γνωστικές δεξιότητες που απαιτούνται για την επίλυση προβλημάτων σε προηγμένο τεχνολογικό περιβάλλον είναι απαραίτητες στην εποχή της πληροφορίας• μια εποχή όπου η προσβασιμότητα στις πολλαπλές πηγές πληροφόρησης έχει κάνει απαραίτητη την επεξεργασία, κριτική αξιολόγηση και αξιοποίηση των πληροφοριών για την επίλυση προβλημάτων στην προσωπική και επαγγελματική ζωή βάσει σαφούς πλάνου και χρονοδιαγράμματος. 

    Στην έρευνα PIAAC μελετώνται οι δεξιότητες των ενηλίκων, αλλά και το πώς αυτές συνδέονται με τη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας και τη δραστηριοποίησή τους στην καθημερινή ζωή. Η έρευνα εξετάζει, επίσης, τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού συστήματος που διαμορφώνουν τις δεξιότητες των ενηλίκων και τα αντιστοιχίζει στις ανάγκες που προκύπτουν από τα δεδομένα της έρευνας.