ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > Η ΕΡΕΥΝΑ > Τομείς Aποτίμησης
Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράςΕπαναφορά μεγέθους γραμματοσειράςΜείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Τομείς Aποτίμησης

  ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
σε Πλούσιο Τεχνολογικό Περιβάλλον
Ορισμός: Αναφέρεται στην ικανότητα ορθής ανάγνωσης, κατανόησης, αξιολόγησης, επεξεργασίας και χρήσης γραπτών κειμένων σε διαφορετικά πλαίσια της καθημερινής ζωής. Αναφέρεται στη δυνατότητα πρόσβασης και την ικανότητα χρήσης, εφαρμογής, ερμηνείας και μετάδοσης μαθηματικών πληροφοριών και εννοιών. Αναφέρεται στην εύρεση λύσεων σε προβλήματα που προκύπτουν στο προσωπικό, επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο έχοντας πρώτα θέσει σαφείς στόχους και διαμορ- φώσει ένα χρονοδιάγραμμα προγραμματισμού.
Περιεχόμενο: Μέσο και Μορφή:
Τα κείμενα εμφανίζονται
σε ηλεκτρονική μορφή στον ηλεκτρονικό υπολογιστή
σε έντυπη μορφή στα φυλλάδια ασκήσεων

Τύπος:
Συνεχή λογοτεχνικά κείμενα (ή αποσπάσματα) (αφηγηματικά, κριτικά ή περιγραφικά)
Μη συνεχή κείμενα (πίνακες, λίστες, γραφήματα)
Μεικτά κείμενα (συνδυασμός συνεχών και μη συνεχών κειμένων)
Πολλαπλά κείμενα (αντιπαράθεση ή νοητική σύνδεση δεδομένων)
Τύπος πληροφορίας:
Ποσότητα και νούμερα
Διαστάσεις και σχήματα
Πρότυπα, συσχετισμοί και μεταβολές
Δεδομένα και πιθανότητες

Μορφή απεικόνισης:

Αντικείμενα και εικόνες
Νούμερα και σύμβολα
Διαγράμματα, χάρτες, γραφήματα, πίνακες
Κείμενα
Τεχνολογικά μέσα απεικόνισης
Τεχνολογία:
Εξοπλισμός
Λογισμικές εφαρμογές
Εντολές και λειτουργίες
Απεικονίσεις (κείμενα, γραφικά, βίντεο)

Είδη προβλημάτων:

Εγγενής πολυπλοκότητα (βήματα υλοποίησης, εναλλακτικές προς εύρεση λύσης, πολυπλοκότητα στους υπολογισμούς και/ή στις μετατροπές, περιορισμοί)
Απροσδιόριστη περιγραφή προβλήματος (ακαθόριστη ή λεπτομερέστατη περιγραφή)
Γνωστικές διεργασίες: Κατανόηση, εντοπισμός και επισήμανση
Συσχέτιση σημείων στο κείμενο και ερμηνεία
Αξιολόγηση και ανάλυση δεδομένων
Κατανόηση, εντοπισμός και επισήμανση
Ενεργοποίηση και αξιοποίηση (παραγγελία, καταμέτρηση, εκτίμηση, υπολογισμός, μέτρηση, μοντελοποίηση)
Ερμηνεία, αξιολόγηση και ανάλυση
Επικοινωνία και μετάδοση της πληροφορίας
Στοχοθεσία και παρακολούθηση της προόδου/εξέλιξης
Προγραμματισμός
Λήψη και αξιολόγηση πληροφοριών
Αξιοποίηση πληροφοριών
Πλαίσιο: Προσωπικό
Επαγγελματικό
Κοινωνικό-συλλογικό
Εκπαιδευτικό
Καθημερινό (καθημερινή ζωή)
Επαγγελματικό
Κοινωνικό-συλλογικό
Εκπαιδευτικό
Προσωπικό
Επαγγελματικό
Κοινωνικό-συλλογικό


Πηγή: Οργανισμός Οικονομικής Σταθερότητας και Ανάπτυξη (Pdf)