Σύνδεση(για εξουσιοδοτημένους χρήστες)
 
 


Πρόγραμμα Ημερίδας:


9:30 – 10:00Προσέλευση
10:00 – 10:30Χαιρετισμοί
10:30 – 11:00Παρουσίαση της Δράσης 2.1.β/11 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης
Συντονισμός:Μπαλούρδος Διονύσης

Κόντης Αντώνης: Στοιχεία ενταξιακής πολιτικής

Τραμουντάνης Άγγελος: Μετα-ανάλυση των ερευνών που έχουν διεξαχθεί για τη μετανάστευση σε σημαντικά και σχετικά με την ένταξη πεδία: Παρουσίαση Προγράμματος

11:00 – 12:30Συστηματική επισκόπηση των ερευνών για την κοινωνική ένταξη των Υ.Τ.Χ. στην ελληνική κοινωνία: Η περίπτωση των ποσοτικών προσεγγίσεων
Συντονισμός:Ζωγραφάκης Σταύρος

Εμμανουήλ Δημήτρης – Καμούτση Φραίη: Στέγαση των μεταναστών και κοινωνική ένταξη: Εύρεση κατοικίας, στεγαστικές συνθήκες και χωροθέτηση: Μια προκαταρκτική επισκόπηση του διαθέσιμου υλικού

Μητράκος Θεόδωρος: Συστηματική επισκόπηση των ερευνών για την κοινωνική ένταξη των Υ.Τ.Χ. στην ελληνική κοινωνία, στο πεδίο της αγοράς εργασίας

Χρυσάκης Μανώλης: Συστηματική επισκόπηση των ερευνών για την κοινωνική ένταξη των Υ.Τ.Χ. στην ελληνική κοινωνία, στα πεδία Υγεία, Πρόνοια, Εκπαίδευση

Λιναρδής Απόστολος: Ο Nesstar Server ως μηχανή αναζήτησης και εξερεύνησης ποσοτικών ερευνών: Ένα παράδειγμα στατιστικής ανάλυσης των «αντι-μεταναστευτικών στάσεων» στην Ελλάδα από τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας

12:30 – 13:00Διάλειμμα
13:00 – 14:30Ποιοτικές διαστάσεις της κοινωνικής ένταξης των Υ.Τ.Χ. στην ελληνική κοινωνία
Συντονισμός:Τσίγκανου Ιωάννα

Ροινιώτη Ελίνα: Μοντέλα μετα-σύνθεσης ποιοτικών ερευνών: Μια κριτική επισκόπηση

Κακεπάκη Μανίνα: Η μετα-ανάλυση των ποιοτικών ερευνών: διαδικασία - προκλήσεις - αποτελέσματα

Γεωργαράκης Νίκος: Δημόσια Διοίκηση και κοινωνική ένταξη των Υ.Τ.Χ. στην ελληνική κοινωνία

Παπακωνσταντής Μάρκος: Το νομικό πλαίσιο της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών

14:30Κλείσιμο Ημερίδας