Αποτελέσματα έρευνας για την Ενέργεια

energeia     e-book : Ενέργεια και Τοπικές Κοινωνίες

     Επιμέλεια έκδοσης

      Ιωάννα Τσίγκανου, Ρόη Κιντή

      Αθήνα  –  Ε.Κ.Κ.Ε.

                                                     ISBN – 978-960-6834-25-7