ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πακέτο Εργασίας με τίτλο:«Καταγραφή της διείσδυσης των επιδράσεων των διαδικτυακών υποδομών στην ελληνική κοινωνία»

Σκοπός

Tα είκοσι τελευταία χρόνια συντελείται σε παγκόσμια κλίμακα η μεγαλύτερη επανάσταση στην ιστορία της ανθρωπότητας. Πρόκειται για τη διείσδυση του Διαδικτύου και τις εφαρμογές “Web” στην οικονομική διαδικασία, την πολιτική επικοινωνία, τις κοινωνικές σχέσεις, τις πολιτισμικές πρακτικές, τις καταναλωτικές συνήθειες, την εκπαίδευση, τη διεξαγωγή της επιστημονικής έρευνας, τη διοίκηση οργανισμών, τη διασκέδαση, την εκλογική συμπεριφορά, την οργάνωση της δημόσιας σφαίρας και τη συγκρότηση προσωπικών και συλλογικών ταυτοτήτων.

Οι επιδράσεις του Διαδικτύου σε πλείστους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας αφενός μεν είναι βαθιές και σύνθετες, αφετέρου δε δύσκολα μπορούν να αναλυθούν, παρόλο που η συστηματική τους μελέτη διεθνώς έχει ξεκινήσει ήδη από τις αρχές του 21ου αιώνα. Στην Ελλάδα, χώρα που εισέρχεται καθυστερημένα σε ό,τι ονομάζεται «κοινωνία της πληροφορίας», η σχετική έρευνα κινείται σε χαμηλά επίπεδα.

Ως εκ τούτου, το ΕΚΚΕ παρακολουθώντας συνεχώς τις κοινωνικές εξελίξεις, με στόχο να δώσει ώθηση στη χάραξη πολιτικής βάσει στοιχείων ενισχύοντας την ανάγκη για έγκαιρη και αξιόπιστη πληροφόρηση σχετικά με τη χρήση του Διαδικτύου στην Ελλάδα, ανέλαβε την πρωτοβουλία να διεξάγει έρευνα, με κύριο πεδίο μελέτης την καταγραφή της διείσδυσης των επιδράσεων των διαδικτυακών υποδομών στην ελληνική κοινωνία. Κύριος στόχος της έρευνας είναι η ανάδειξη κρίσιμων ζητημάτων που σχετίζονται με τη χρήση του Διαδικτύου στην Ελλάδα, το ψηφιακό χάσμα, την πληροφοριακή και ψυχαγωγική αξία του Διαδικτύου καθώς και να μελετήσει παραμέτρους όπωςο βαθμός εξάρτησης, αξιοπιστίας, θυματοποίησης, πολιτικής αρμοδιότητας,παραβίασης της ιδιωτικότητας, ο βαθμός ελευθερίας της έκφρασης κ.α.

Περιγραφή

Η έρευνα ακολουθεί τη μεθοδολογία του World Internet Project (WIP) και διεξάγεται με τη χρήση του Computer-Αssisted-Τelephone-Ιnterviewing (CATI).To WIP ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Center for Digital Future που εντάσσεται στην Annenberg School for Communication and Journalism, στις ΗΠΑ. Πρόκειται για μία διεθνή σύμπραξη πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων από 39  χώρες (http://www.digitalcenter.org/world-internet-project/). Μέσω της συγκεκριμένης έρευνας η Ελλάδα δια του ΕΚΚΕ έχει καταστεί εταίρος του WIP.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Νίκος Δεμερτζής

Ερευνητική Ομάδα ΕΚΚΕ: Κατερίνα Ηλιού, Δήμητρα Κονδύλη, Απόστολος Λιναρδής, Παρασκευή Φαγαδάκη, Αμαλία Φραγκίσκου, Χριστίνα Φρέντζου, Ανδρομάχη Χατζηγιάννη.

Συνεργάτες Ερευνητές: Κωνσταντίνος Βαδράτσικας, Στέλιος Στυλιανού, Ασπασία Τρευλάκη

Βοηθοί Έρευνας: Ειρήνη Αρμενάκη, Αναστάσιος Γαλανάκης, Αλεξάνδρα Ιακώβου, Χαράλαμπος Καλπάνης, Εμμανουήλ Κατεινάς, Μαρία Κουνενάκη, Ιωάννα Λαπέα, Δήμητρα Μαρέτα, Δημήτρης Μπελίτσης, Παρασκευή Τσέμπογλου, Αναστασία Τσουνάκα, Αλέξανδρος Σωτήρος, Βασίλης Φουρλακίδης, Ιωσήφ Χαλαβαζής.