ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πακέτο Εργασίας με τίτλο: «Κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις της διαχείρισης ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας»

 Σκοπός

Το Πακέτο Εργασίας έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων που επιφέρει η εγκατάσταση και  λειτουργία συμβατικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μορφών ενέργειας που παρατηρούνται σε βασικούς τομείς (οικιακό τομέα – νοικοκυριά, γεωργία, βιομηχανία, μεταφορές, τριτογενή τομέα, τουρισμό) σε πανελλαδική κλίμακα.

Περιγραφή

Το όλο εγχείρημα προσανατολίζεται στην υποστήριξη του κεντρικού και περιφερειακού σχεδιασμού για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, τον ανταγωνισμό και την απασχόληση, συμβαδίζει δε, με τις στρατηγικές προτεραιότητες της «Ευρώπης 2020» και της «Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014-2020», όπως αυτές εξειδικεύονται στα θέματα της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ειδικότερα η μελέτη περιλαμβάνει:

Α. Διενέργεια πανελλαδικής εμπειρικήςέρευνας σε επιλεγμένες περιοχές της χώρας με υποδομές διαφορετικών μορφών ενέργειας γιατις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις της διαχείρισης ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στάσεις, αξίες, αντιλήψεις του κοινού για τη χρήση διαφόρων μορφών ενέργειας, τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, τα ζητήματα κλιματικής αλλαγής, μετασχηματισμού της κοινωνικής σύνθεσης των τοπικών κοινωνιών, χρήση των αντισταθμιστικών κερδών,  κ.λπ.

Β. Διενέργεια ποιοτικών ημι-δομημένων συνεντεύξεων με προνομιακούς πληροφορητές και εκπροσώπους τοπικών Αρχών, επιμελητηρίων και κοινωνίας πολιτών σχετικά με το θέμα της δράσης.

ΕπιστημονικήΥπεύθυνη: Ιωάννα Τσίγκανου

Ερευνητική Ομάδα ΕΚΚΕ: Χριστίνα Βαρουξή, Κατερίνα Βεζυργιάννη, Κωνσταντίνα Δήμου, Ελένη Δρόση, Κατερίνα Ηλιού, Μαρία Θανοπούλου, Μανίνα Κακεπάκη, Ναταλία Σπυροπούλου, Χαρά Στρατουδάκη.

Συνεργάτες Ερευνητές: Διονύσης Γιαννακόπουλος, Ιωάννης Δολιανίτης, Παναγιώτα Καμπουράκη, Καλλιρρόη Κιντή, Ελευθερία-Θεοδώρα Κουτσιούμπα, Νικηφόρος Πλυτάς, Δημήτρης Ράιδος, Αφροδίτη Ταμπάκη, Πολυξένη Τσιτσιπά, Αγγελική Υφαντή, Ευάγγελος Χαϊνάς, Χριστίνα – Σταυρούλα Χατζηλάου.

Βοηθοί Έρευνας: Ιωάννης Αθανασάκης, Αντωνία Γεώργα, Γεώργιος Γιακουβάκης, Άλκηστις – Βασιλική Γιαννοπούλου, Γεωργία Καρυδάκη, Στέλλα Μπιρμπάκου, Αγγελική Πεπόνη, Χριστίνα – Ευαγγελία Σπηλιοτοπούλου, Ελευθέριος Φλεριανός, Σωτήριος Καρέλλας.