Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας (ΕΛΕ)

Νίκος Σαρρής

Νίκος Σαρρής
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας (ΕΛΕ)
ΒΑΘΜΙΔΑ:
Α
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
Πολιτικός Επιστήμων - Νομικός
ΓΡΑΦΕΙΟ:
6.3
ΤΗΛ:
210-7491661
EMAIL:
nsarris@ekke.gr
Βιογραφικό σημείωμα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Πτυχιούχος του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (M.A.) στις Διεθνείς Σχέσεις του Πανεπιστημίου του Λάνκαστερ και του μεταπτυχιακού τίτλου του τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Ε.Κ.Π.Α. Εργάζεται ως ερευνητής (Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α΄ βαθμίδας) στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών από το 1994 και είναι και Δικηγόρος Αθηνών. Η ερευνητική του δραστηριότητα (ερευνητικά προγράμματα, δημοσιεύσεις, συμμετοχές σε συνέδρια) και το επιστημονικό του ενδιαφέρον εστιάζονται στους τομείς της Ευρωπαϊκής πολιτικής, της λειτουργίας των θεσμών, της μετανάστευσης και των διακρίσεων. Είναι συγγραφέας των βιβλίων «Εισαγωγή στο Δίκαιο και Στοιχεία Αστικού Δικαίου» (1η έκδοση 1993, 11η έκδοση 2010), «Ευρωπαϊκή Ενοποίηση» (1η έκδοση 1993, 2η έκδοση 1999), "Τα ιδρύματα παιδικής προστασίας στην Ελλάδα: Προκλήσεις και Προοπτικές"(2022) και επιμελητής των βιβλίων: «Πολιτικό Πορτραίτο ΙΙ Διακυβεύματα και Προκλήσεις» (2021), "From reception to integration: migrant populations in Greece during and in the aftermath of the crisis"(2020),"Tackling Multiple Discrimination in Greece" (2018), "Vulnerable Social Groups and discrimination in the labour market" (2014), «Καταπολέμηση Διακρίσεων στην Αγορά Εργασίας» (2014), «Ένταξη των μεταναστών στην Ελλάδα σήμερα: Αντιλήψεις, πολιτικές, πρακτικές» (2012), «Όψεις Μετανάστευσης και Μεταναστευτικής Πολιτικής στην Ελλάδα σήμερα» (2009) και έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα σε συλλογικούς τόμους. Έχει επίσης συμμετάσχει σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά συνέδρια με εισηγήσεις.

Από το 2021 είναι μέλος του ΔΣ του ΕΚΚΕ, ενώ την περίοδο 2017-2021 και 2012-2013 υπήρξε αναπληρωματικό μέλος. Από το 2008 μέλος του ΔΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ερευνητικών Κέντρων-Ιδρυμάτων, ενώ στην περίοδο 2004-2009 διατέλεσε μέλος του Συλλόγου Προσωπικού Εργαζομένων του ΕΚΚΕ.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, Πολιτικό σύστημα, Μετανάστευση, Διακρίσεις, πολιτική ανάλυση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 • Μέλος του Δ.Σ. του ΕΚΚΕ
 • Συντονιστής της Επιτροπής Μητρώων του ΕΚΚΕ
 • Μέλος της Επιτροπής Δημοσιότητας
 • Μέλος Επιτροπών Επιλογής Προσωπικού σε ερευνητικά έργα
 • Συντονιστής της Επιτροπής Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του ΕΚΚΕ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ

 • Δημιουργία και λειτουργία Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας
 • Εξειδικευμένες έρευνες για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και αγορών εργασίας. Υπεύθυνος της μελέτης που αφορά στη διερεύνηση του υφισταμένου εθνικού και ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου που διέπει το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος στην αγορά εργασίας
 • Μελέτη εξειδίκευσης στατιστικών δεικτών για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα
 • Εκπόνηση έρευνας για την κατάσταση των γυναικών με αναπηρία και των αναγκών γονέων και κηδεμόνων παιδιών με αναπηρία

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Sarris, N. (2022). ‘The Influence of Institutional Framework on Local Community Schemes in the Period of Economic Crisis 2011-2013: The Example of the Municipality of Athens’. In G. Tsobanoglou, A. Kokkinou (eds) Sustaining Communities: Prospects and Challenges. New York, Nova Publishing
 • Μπαλούρδος, Δ., Πετράκη, Μ., Σαρρής, Ν. (2022). Τα ιδρύματα παιδικής προστασίας στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προοπτικές. Αθήνα: ΕΚΚΕ- Εθνικό Τυπογραφείο.
 • Σαρρής, Ν. (2021). Η καταπολέμηση των πολλαπλών διακρίσεων στην Ελλάδα: αξιολόγηση του θεσμικού πλαισίου μέσω των ερευνητικών αποτελεσμάτων». Στο Χ. Βαρουξή, Μ. Κακεπάκη, Ν. Σαρρής, Α. Τραμουντάνης, Χ. Τσέκερης (επιμ.) Το πολιτικό Πορτραίτο της Ελλάδας. Διακυβεύματα και Προκλήσεις. Αθήνα: ΕΚΚΕ
 • Σαρρής, Ν. (2019). «Η προσέλκυση νέων ψηφοφόρων: Το νέο αφήγημα των εκλογών», Greek Politics Journal, Volume XIIΙ, Elections 2019,http://eklogesonline.com/portal/default.asp
 • Σαρρής, Ν. (2019). Οι ευρωεκλογές του 2019 υπό την απειλή του ευρωσκεπτικισμού και η θέση της Ελλάδας. Greek Politics Journal, Volume XIIΙ, Elections 2019, http://eklogesonline.com/portal/default.asp
 • Σαρρής, Ν. (2017). Η συμβολή της μείωσης του κόστους εργασίας στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και η αναγκαία παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Ν. Δεμερτζής, Δ. Μπαλούρδος κ.ά. (επιμ.) Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2016-2017 (σελ. 185-205), Αθήνα, ΕΚΚΕ-Ίων
 • Σαρρής, Ν. (2016). Τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών ως θεσμός διαβούλευσης στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Στο Α. Πασσάς, Δ. Σωτηρόπουλος, Α.Τριανταφυλλοπούλου και Θ. Τσέκος (επιμ.) Θεσμοί στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης. Αποτίμηση μιας αντιφατικής περιόδου(σελ.333-348). Πρακτικά Συνεδρίου. Αθήνα , Παπαζήσης.
 • Σαρρής, Ν. (2015). Η αναθεώρηση του Συντάγματος. Κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς και στη δημοκρατία. Στο Ν. Γ. Γεωργαράκης και Ν. Δεμερτζής (επιμ.) Το πολιτικό πορτραίτο της Ελλάδας. Κρίση και η αποδόμηση του Πολιτικού (σελ.589-611). Αθήνα, ΕΚΚΕ-Gutenberg

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 • Διδάσκων σε Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια "Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους" και "Δημόσια Διοίκηση" στους υποψηφίους σπουδαστές για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ