ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών εκδίδεται αδιάλειπτα από το 1969 αποτελώντας ένα επιστημονικό περιοδικό ελεύθερης πρόσβασης για το σύνολο των εκδοθέντων άρθρων του και από τα πρώτα που υιοθέτησε το σύστημα τυφλής αξιολόγησης.Φιλοξενεί θεωρητικές αναζητήσεις και ερευνητικά εγχειρήματα καλύπτοντας το ευρύ φάσμα των πεδίων των κοινωνικών επιστημών. Δημοσιεύει μόνον πρωτότυπες εργασίες που δεν έχουν δημοσιευτεί σε άλλο περιοδικό ή βιβλίο και ανταποκρίνονται σε διεθνώς καθιερωμένες απαιτήσεις επιστημονικότητας.

Με την έκδοση δύο τευχών ετησίως καθώς και τευχών αφιερωμένων σε ειδικά θέματα έχει αποβεί κεντρικός τόπος προαγωγής της επιστημονικής κοινωνικής έρευνας και συνδετικός κρίκος μεταξύ των συνεχώς αυτονομούμενων επιμέρους κλάδων των κοινωνικών επιστημών.

Η Επιθεώρηση ευρετηριάζεται σήμερα από τις ακόλουθες διεθνείς βάσεις: Scopus (Elsevier), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA), The Directory of Open Access Journals (DOAJ), Google Scholar, SHERPA/RoMEO, International Sociological Association (ISA), OPENAIRE: Open Access Infrastructure for Research in Europe (EC-DG INFORMATION SOCIETY and MEDIA), European Website of Integration, Econbiz database. 

Για πρόσβαση στα άρθρα της Επιθεώρησης Κοινωνικών Ερευνών πατήστε εδώ.