ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Επιστημονικός υπεύθυνος:

 Δρ. Απόστολος Λιναρδής / Ερευνητής Β'  ΕΚΚΕ

-----

Τεχνικοί υπεύθυνοι:

Κωνσταντίνος Παπαγιαννόπουλος

Στέφανος Φουκαρίδης / CodeMonkeys Studio

------

Γραφίστας:

    Τάκης Αθανασίου 

----------

Εισαγωγή περιεχομένου εκδόσεων:

Κατερίνα Σάββα

Χρυσούλα Κατοπώδη

-------------

Εισαγωγή λοιπού περιεχομένου ιστότοπου:

Νικόλας Κληρονόμος