ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματεία Γραφείου Προέδρου ΕΚΚΕ 

Μαργαρίτα Παλληκάρη, Ειρήνη Κοσμά τηλ. 210 7491678

e-mail: president@ekke.gr

---------------------------------------------------------------------------------------

Διεύθυνση Διοικητικού 

Αναστασία Δανέλη τηλ. 210 7491675

e-mail: adaneli@ekke.gr

---------------------------------------------------------------------------------------

Γραμματεία Ινστιτούτων

Αθηνά Γυπαράκη

τηλ. 210 7491636 

e-mail: agyparaki@ekke.gr

---------------------------------------------------------------------------------------

Βιβλιοθήκη

Κωνσταντίνα Δήμου

τηλ. 210 7491604

e-mail: kdimou@ekke.gr, library@ekke.gr 

---------------------------------------------------------------------------------------

Εκδόσεις

Κατερίνα Σάββα, Μαρία Τοπάλη

τηλ. 210 7491707, 210 7491626

e-mail: ksavva@ekke.gr, mtopali@ekke.gr

---------------------------------------------------------------------------------------

Κεντρική Διάθεση Εκδόσεων 

τηλ. 210 7491705

e-mail: ekdosis@ekke.gr

---------------------------------------------------------------------------------------

Γραμματεία Σύνταξης της Επιθεώρησης Κοινωνικών Ερευνών

Κατερίνα Σάββα

τηλ. 210 7491707

e-mail: grsr@ekke.gr