Διευθυντής ΙΚΕ

Απόστολος Παπαδόπουλος

Απόστολος Παπαδόπουλος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Διευθυντής ΙΚΕ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
Κοινωνιολόγος
ΓΡΑΦΕΙΟ:
ΤΗΛ:
210-7491676
EMAIL:
apapadopoulos@ekke.gr

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Απόστολος Γ Παπαδόπουλος έχει σπουδάσει κοινωνιολογία στην Ελλάδα (Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο) και στο Ηνωμένο Βασίλειο (M.Sc (Econ) στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του London School of Economics and Political Science), ενώ διαθέτει διδακτορικό δίπλωμα στην ανθρώπινη γεωγραφία από το Ηνωμένο Βασίλειο (University of Sussex). Έχει απασχοληθεί ως ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εκλέχθηκε Λέκτορας στην Αγροτική Κοινωνιολογία και υπηρέτησε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για πέντε έτη. Στη συνέχεια εκλέχθηκε Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου όπου και υπηρετεί ως σήμερα στην βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική και Γεωγραφική Ανάλυση του Αγροτικού Χώρου». Στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο έχει αναλάβει, έπειτα από εκλογή, τη θέση του Διευθυντή του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου» (2009-2011), του Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Έρευνας (2011-2015), και του Κοσμήτορα της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών (2017-2018).

Έχει συντονίσει ως επιστημονικά υπεύθυνος, καθώς επίσης έχει εργαστεί ως κύριος ερευνητής σε, πολυάριθμα ερευνητικά έργα που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, φορείς του Ελληνικού Κράτους και άλλους φορείς. Έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (Agrarian South: Journal of Political Economy, Agriregionieuropa, Applied Geography, Autonomie Locali e Servizi Sociali, Environment and Planning C, Europa XXI, International Review of Sociology, Journal of Ethnic and Migration Studies, Journal of Rural Cooperation, Journal of Rural Studies, Méditerranée, Migration Letters, Sociologia Ruralis, Southeast European and Black Sea Studies), ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (Γεωγραφίες, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, Κοινωνιολογική Επιθεώρηση), συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων. Το επιστημονικό του έργο εκτός από Ελληνικά και Αγγλικά έχει δημοσιευτεί στα Ιταλικά και τα Πορτογαλικά.

Έχει διατελέσει μέλος της Ομάδας Εργασίας για την Μετανάστευση που συντονίστηκε από το Γραφείου του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ, Τεύχος 1650/25-08-2011). Έχει οριστεί μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής (2017-2020) του Διεθνούς Κέντρου Προχωρημένων Μεσογειακών Αγρονομικών Σπουδών (CIHEAM) που είναι αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Ερευνητικός και Εκπαιδευτικός Οργανισμός με έδρα το Παρίσι, ενώ για τα τελευταία δύο έτη (2019-2020) έχει εκλεγεί Πρόεδρος αυτής της επιστημονικής συμβουλευτικής επιτροπής.

Από τη θέση του Προέδρου της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας (ΕΚΕ) ανέλαβε το καθήκον να διοργανώσει στην Ελλάδα ένα από τα μεγαλύτερα συνέδρια των κοινωνικών επιστημών. Συγκεκριμένα, με την ιδιότητα του Προέδρου της Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής διοργάνωσε το 13ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Κοινωνιολογικής Εταιρείας (ESA) στην Αθήνα με τίτλο “(Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities”, την περίοδο 29 Αυγούστου - 1 Σεπτεμβρίου 2017. Στη συνέχεια εξελέγη μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινωνιολογικής Εταιρείας (ESA) για δύο περιόδους (2017-2019, 2019-2021), ενώ διετέλεσε Αντι-Πρόεδρος Εξωτερικών Υποθέσεων στην ίδια ευρωπαϊκή εταιρεία και για τις δύο περιόδους.

Έχει αναλάβει τη θέση του συντάκτη (Editor-in-Chief) στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό με κριτές Sociologia Ruralis (2020-2023) και τη θέση του βοηθού συντάκτη (Associate Editor) στο περιοδικό NEW MEDIT: Mediterranean Journal of Economics, Agriculture and Environment. Επίσης, είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής των επιστημονικών περιοδικών Migration Letters, Europa XXI και Κοινωνιολογική Επιθεώρηση, μέλος της διεθνούς επιστημονικής επιτροπής των περιοδικών Border Studies και Autonomie locali e servizi sociali και μέλος της επιστημονικής επιτροπής του περιοδικού Social Cohesion and Development (Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη).

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • κοινωνικές τάξεις και κοινωνική κινητικότητα
 • κοινωνικοί μετασχηματισμοί
 • οικογενειακή γεωργία
 • ανάπτυξη της υπαίθρου και πολιτικές για την ύπαιθρο
 • αγορά εργασίας και οικονομική αναδιάρθρωση
 • μεταναστευτική εργασία και ενσωμάτωση των μεταναστών
 • μεταναστευτική πολιτική
 • κινητικότητα και χωρική δικαιοσύνη
 • κοινωνικός αντίκτυπος της κοινωνικής έρευνας

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ

 • (2019-2021) – “Low-skill Migrant Workers in Europe: How to Improve Social Cohesion?” Financed by Friedrich-Ebert-Stiftung/ Foundation for European Progressive Studies/ Think-tank for Action on Social Change. Partner (HUA) leader: A.G. Papadopoulos
 • (2019-2020) – «Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στο μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Μια συνδυαστική ανάλυση με την αξιοποίηση ιστορικών δεδομένων και σύγχρονων εφαρμογών Γεωπληροφορικής». Φορέας χρηματοδότησης: Ίδρυμα Σύλβια Ιωάννου - Κύπρος. Επιστημονικός υπεύθυνος: Χ. Χαλκιάς (Χαροκόπειο Παν/μιο). Ερευνητής: Α.Γ. Παπαδόπουλος
 • (2017-2022) – “Integrative Mechanisms for Addressing Spatial Justice and Territorial Inequalities in Europe – IMAGINE”. Financed by the Horizon 2020 Framework Programme. Coordinator: University of Aberystwyth. Partner (HUA) leader: A.G. Papadopoulos
 • (2017-2018) – “Innovating spatial development planning by differentiating land ownership and governance”. Financed by the Belgian Agency for Innovation by Science and Technology. Project leader: P.M. Delladetsimas (HUA). Senior researcher: A.G. Papadopoulos
 • (2014) – «Ανάπτυξη Δικτύων συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων κρατών-μελών της Μεσογείου για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών (Δράση 4.1α./2012)». Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης (ΕΤΕ) και εθνικοί πόροι. Συντονιστής φορέας: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Επιστημονικός υπεύθυνος: Α.Γ. Παπαδόπουλος
 • (2013-2018) – “CYCLADES: Integrated monk seal conservation in Northern Cyclades”. Financed by the European Commission – LIFE+ Nature. Coordinator: WWF Greece. Partner (HUA) leader: A.G. Papadopoulos
 • (2012-2013) – «Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας που θα συνδέει εκπροσώπους κρατών-μελών της Μεσογείου, που αντιμετωπίζουν ανάλογες με την Ελλάδα προκλήσεις αναφορικά με την ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών (Δράση 4.1α./2011)». Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης (ΕΤΕ) και εθνικοί πόροι. Συντονιστής φορέας: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Επιστημονικός υπεύθυνος: Α.Γ. Παπαδόπουλος
 • (2012-2013) – «Χαρτογράφηση των υφιστάμενων δομών που παρέχουν υπηρεσίες ένταξης σε Υπηκόους Τρίτων Χωρών στην ελληνική επικράτεια καθώς επίσης και καταγραφή των αναγκών για ανάλογες δομές (Δράση 2.1α/2011)». Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης (ΕΤΕ) και εθνικοί πόροι. Συντονιστής φορέας: ΕΚΚΕ. Επιστημονικός υπεύθυνος Χαροκοπείου Παν/μίου: Α.Γ. Παπαδόπουλος
 • (2010-2013) – «Διερεύνηση των Δυνατοτήτων και των Προοπτικών Ένταξης των Αφρικανών Μεταναστών στην Ελληνική Κοινωνία Υποδοχής (Δι.Π.Ε.Α.Μ.Ε.)». Φορέας χρηματοδότησης: Επιχειρησιακά Προγράμματα ΕΠΑΝ ΙΙ -ΕΣΠΑ 2007-2013 – ΔΡΑΣΗ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» - ΠΡΑΞΗ Ι Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης (ΕΤΕ) και εθνικοί πόροι. Συντονιστής φορέας: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Επιστημονικός υπεύθυνος: Α.Γ. Παπαδόπουλος

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • A.G. Papadopoulos and L.M. Fratsea (2020), Transformative Mobilities and Resilience Dynamics in Rural Coastal Greece in times of Recession, in F.N. Doner, E. Figueiredo and M.J. Rivera (eds), Crisis, Post-Crisis and Rural Territories: Social change, challenges and opportunities in Southern and Mediterranean Europe, Springer, pp. 141-162.
 • L.M. Fratsea and A.G. Papadopoulos (2020), The social and spatial mobility strategies of migrants: Romanian migrants in rural Greece, in J.F. Rye and O’Reilly (eds), International Labour Migration to Europe’s Rural Regions, Routledge, pp. 37-51.
 • A.G. Papadopoulos (2019), Editorial: Spatial Justice in Europe. Territoriality, Mobility and Peripherality, Europa XXI, No 37. https://doi.org/10.7163/Eu21.2019.37.1
 • A.G. Papadopoulos and L.M. Fratsea (2019), Migration and Refugee Flows in Greece in the Post-Crisis Period: Exploring Different Claims for Socio-Spatial Justice, Autonomie Locali e Servizi Sociali, 2019/3, pp. 401-423. doi: 10.1447/96701.
 • A.G. Papadopoulos (2019), Professionalization, precarity and the Greek labour market: Revisiting professional sociology in the period following the financial crisis, International Review of Sociology, Vol. 29, No 3, pp. 354-377.
 • A.G. Papadopoulos, L.M. Fratsea, P. Karanikolas and S. Zografakis (2019), Reassembling the rural: Socio-economic dynamics, inequalities and resilience in crisis-stricken rural Greece, Sociologia Ruralis, Vol. 59, No 3, pp. 474-493.
 • A.G. Papadopoulos (2019), Rural Planning and the Financial Crisis, in M. Scott, N. Gallent and M. Gkartzios (eds), Routledge Companion to Rural Planning, Routledge, pp. 183-191.
 • A.G. Papadopoulos, L.M. Fratsea, G. Mavrommatis (2018), Governing migrant labour in an intensive agricultural area in Greece: Focusing on precarity, political mobilization and migrant agency at Manolada’s fields, Journal of Rural Studies, Vol. 64, pp. 200-209.
 • Α.Γ. Παπαδόπουλος (2018), Μεταναστευτική Πολιτική και Ένταξη των Μεταναστών στην Ελλάδα της Παρατεταμένης Οικονομικής Ύφεσης, στο Κ. Δημουλάς και Γ. Κουζής (επιμ.), Κρίση και Κοινωνική Πολιτική: Αδιέξοδα και Λύσεις, Αθήνα, Τόπος, σελ. 273-295.
 • Α.Γ. Παπαδόπουλος (2017), Η ‘μεταναστευτική κρίση’ στην Ελλάδα της οικονομικής ύφεσης: Αναζητώντας ένα νέο ερμηνευτικό πλαίσιο για την προσέγγιση του φαινομένου, στο Ν. Δεμερτζής, Η. Κικίλιας, Δ. Μπαλούρδος, Ν. Σπυροπούλου, Μ. Χρυσάκης (επιμ.), Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2016 – 2017, Αθήνα, IΩΝ ΕΚΚΕ, σελ. 33-58.
 • A.G. Papadopoulos and L.M. Fratsea (2016), Migrant Labour and Intensive Agricultural Production in Greece: The Case of Manolada Strawberry Industry, in A. Corrado, D. Perotta and C. de Castro (eds), Migration and Agriculture: Mobility and Change in the Mediterranean Area, Routledge, pp. 128-144.
 • A.G. Papadopoulos and L.M. Fratsea (2016), La partecipazione nelle organizzazioni di volontariato e l’integrazione civica dei migranti
nella Grecia colpita dalla crisi, in F. D’Agostino, A. Corrado, F. Caruso (eds), Migrazioni e confini Politiche, diritti e nuove forme di partecipazione, Rubettino, Soveria Mannelli, pp. 85-103.
 • A.G. Papadopoulos (2015), In what way is Greek family farming defying the economic crisis? Agriregionieuropa, 11, No 43 [http://agriregionieuropa.univpm.it/content/article/31/43/ what-way-greek-family-farming-defying-economic-crisis].
 • A.G. Papadopoulos (2015), The Impact of the CAP on Agriculture and Rural Areas of EU Member States, Agrarian South: Journal of Political Economy, Vol. 4, No 1, pp. 22-53.
 • C. Kasimis, A.G. Papadopoulos and S. Zografakis (2015), The precarious status of migrant labour in Greece: Evidence from rural areas, in D. Della Porta, S. Hänninen, M. Siisiäinen and T. Silvasti (eds), The New Social Division: The Making and Unmaking of Precariousness, Palgrave Macmillan, pp. 101-119.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ