Διευθυντής ΙΚΕ

Απόστολος Παπαδόπουλος

Απόστολος Παπαδόπουλος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Διευθυντής ΙΚΕ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
Κοινωνιολόγος
ΓΡΑΦΕΙΟ:
7.3
ΤΗΛ:
210-7491676
EMAIL:
apapadopoulos-at-ekke.gr
Βιογραφικό σημείωμα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Απόστολος Γ Παπαδόπουλος έχει σπουδάσει κοινωνιολογία στην Ελλάδα (Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο) και στο Ηνωμένο Βασίλειο (M.Sc (Econ) στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του London School of Economics and Political Science), ενώ διαθέτει διδακτορικό δίπλωμα στην ανθρώπινη γεωγραφία από το Ηνωμένο Βασίλειο (University of Sussex). Έχει απασχοληθεί ως ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εκλέχθηκε Λέκτορας στην Αγροτική Κοινωνιολογία και υπηρέτησε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για πέντε έτη. Στη συνέχεια εκλέχθηκε Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου όπου και υπηρετεί ως σήμερα στην βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική και Γεωγραφική Ανάλυση του Αγροτικού Χώρου». Στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο έχει αναλάβει, έπειτα από εκλογή, τη θέση του Διευθυντή του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου» (2009-2011), του Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Έρευνας (2011-2015), και του Κοσμήτορα της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών (2017-2018).

Έχει συντονίσει ως επιστημονικά υπεύθυνος, καθώς επίσης έχει εργαστεί ως κύριος ερευνητής σε, πολυάριθμα ερευνητικά έργα που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, φορείς του Ελληνικού Κράτους και άλλους φορείς. Έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (Agrarian South: Journal of Political Economy; Agriregionieuropa; Applied Geography; Autonomie Locali e Servizi Sociali; Environment and Planning C; Europa XXI; Frontiers in Sociology; International Review of Sociology; Italian Review of Agricultural Economics; Journal of Ethnic and Migration Studies; Journal of Rural Cooperation; Journal of Rural Studies; Méditerranée; Migration Letters; Sociologia Ruralis; Southeast European and Black Sea Studies), ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (Γεωγραφίες, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, Κοινωνιολογική Επιθεώρηση), συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων. Το επιστημονικό του έργο εκτός από Ελληνικά και Αγγλικά έχει δημοσιευτεί στην Ιταλική και την Πορτογαλική γλώσσα.

Έχει διατελέσει μέλος της Ομάδας Εργασίας για την Μετανάστευση που συντονίστηκε από το Γραφείου του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ, Τεύχος 1650/25-08-2011). Έχει οριστεί μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής (2017-2020) του Διεθνούς Κέντρου Προχωρημένων Μεσογειακών Αγρονομικών Σπουδών (CIHEAM) που είναι αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Ερευνητικός και Εκπαιδευτικός Οργανισμός με έδρα το Παρίσι, ενώ για τα τελευταία δύο έτη (2019-2020) έχει εκλεγεί Πρόεδρος αυτής της επιστημονικής συμβουλευτικής επιτροπής.

Από τη θέση του Προέδρου της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας (ΕΚΕ) ανέλαβε το καθήκον να διοργανώσει στην Ελλάδα ένα από τα μεγαλύτερα συνέδρια των κοινωνικών επιστημών. Συγκεκριμένα, με την ιδιότητα του Προέδρου της Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής διοργάνωσε το 13ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Κοινωνιολογικής Εταιρείας (ESA) στην Αθήνα με τίτλο “(Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities”, την περίοδο 29 Αυγούστου - 1 Σεπτεμβρίου 2017. Στη συνέχεια εξελέγη μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινωνιολογικής Εταιρείας (ESA) για δύο περιόδους (2017-2019, 2019-2021), ενώ διετέλεσε Αντι-Πρόεδρος Εξωτερικών Υποθέσεων στην ίδια ευρωπαϊκή εταιρεία και για τις δύο περιόδους.

Έχει αναλάβει τη θέση του συντάκτη (Editor-in-Chief) στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό με κριτές Sociologia Ruralis (2020-2023) και τη θέση του βοηθού συντάκτη (Associate Editor) στο περιοδικό NEW MEDIT: Mediterranean Journal of Economics, Agriculture and Environment. Επίσης, είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής των επιστημονικών περιοδικών Migration Letters, Europa XXI και Κοινωνιολογική Επιθεώρηση, μέλος της διεθνούς επιστημονικής επιτροπής των περιοδικών Border Studies, Social Studies [Studime Sociale], και Autonomie locali e servizi sociali και μέλος της επιστημονικής επιτροπής του περιοδικού Social Cohesion and Development (Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη).

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Κοινωνικές τάξεις και κοινωνική κινητικότητα
 • Κοινωνικοί μετασχηματισμοί
 • Οικογενειακή γεωργία
 • Ανάπτυξη της υπαίθρου και πολιτικές για την ύπαιθρο
 • Αγορά εργασίας και οικονομική αναδιάρθρωση
 • Μεταναστευτική εργασία και ενσωμάτωση των μεταναστών
 • Μεταναστευτική πολιτική
 • Κινητικότητα και χωρική δικαιοσύνη
 • Κοινωνικός αντίκτυπος της κοινωνικής έρευνας

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ

 • (2022-2024) - “Research Actions concerning Rural Sociology”. Financed by the European Society for Rural Sociology (ESRS) & Wiley. Project leader (HUA): A.G. Papadopoulos.
 • (2021-2023) - “EU survey on Gender-Based violence against women and other forms of inter-personal violence (EU-GBV) in Greece” [ESTAT-2020-EL-GBV Survey-101018006]". Financed by EUROSTAT – European Commission. Project leader (ISR/EKKE): A.G. Papadopoulos.
 • (2021) - “Evaluation of the UIA project “Curing the Limbo””. Financed by EATA S.A. – Municipality of Athens. Project leader (ISR/EKKE): A.G. Papadopoulos.
 • (2020-2022) - “Maximising Previously Acquired Competences in Europe (MaxiPAC.eu) [2019-1-BE02-KA203-060340]". Financed by ERASMUS plus – European Commission. Partner leader (ISR/EKKE): A.G. Papadopoulos.
 • (2019-2021) – “Low-skill Migrant Workers in Europe: How to Improve Social Cohesion?” Financed by Friedrich-Ebert-Stiftung/ Foundation for European Progressive Studies/ Think-tank for Action on Social Change. Partner (HUA) leader: A.G. Papadopoulos
 • (2019-2020) – «Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στο μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Μια συνδυαστική ανάλυση με την αξιοποίηση ιστορικών δεδομένων και σύγχρονων εφαρμογών Γεωπληροφορικής». Φορέας χρηματοδότησης: Ίδρυμα Σύλβια Ιωάννου - Κύπρος. Επιστημονικός υπεύθυνος: Χ. Χαλκιάς (Χαροκόπειο Παν/μιο). Ερευνητής: Α.Γ. Παπαδόπουλος
 • (2017-2022) – “Integrative Mechanisms for Addressing Spatial Justice and Territorial Inequalities in Europe – IMAGINE”. Financed by the Horizon 2020 Framework Programme. Coordinator: University of Aberystwyth. Partner (HUA) leader: A.G. Papadopoulos
 • (2017-2018) – “Innovating spatial development planning by differentiating land ownership and governance”. Financed by the Belgian Agency for Innovation by Science and Technology. Project leader: P.M. Delladetsimas (HUA). Senior researcher: A.G. Papadopoulos
 • (2014) – «Ανάπτυξη Δικτύων συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων κρατών-μελών της Μεσογείου για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών (Δράση 4.1α./2012)». Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης (ΕΤΕ) και εθνικοί πόροι. Συντονιστής φορέας: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Επιστημονικός υπεύθυνος: Α.Γ. Παπαδόπουλος
 • (2013-2018) – “CYCLADES: Integrated monk seal conservation in Northern Cyclades”. Financed by the European Commission – LIFE+ Nature. Coordinator: WWF Greece. Partner (HUA) leader: A.G. Papadopoulos
 • (2012-2013) – «Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας που θα συνδέει εκπροσώπους κρατών-μελών της Μεσογείου, που αντιμετωπίζουν ανάλογες με την Ελλάδα προκλήσεις αναφορικά με την ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών (Δράση 4.1α./2011)». Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης (ΕΤΕ) και εθνικοί πόροι. Συντονιστής φορέας: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Επιστημονικός υπεύθυνος: Α.Γ. Παπαδόπουλος
 • (2012-2013) – «Χαρτογράφηση των υφιστάμενων δομών που παρέχουν υπηρεσίες ένταξης σε Υπηκόους Τρίτων Χωρών στην ελληνική επικράτεια καθώς επίσης και καταγραφή των αναγκών για ανάλογες δομές (Δράση 2.1α/2011)». Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης (ΕΤΕ) και εθνικοί πόροι. Συντονιστής φορέας: ΕΚΚΕ. Επιστημονικός υπεύθυνος Χαροκοπείου Παν/μίου: Α.Γ. Παπαδόπουλος
 • (2010-2013) – «Διερεύνηση των Δυνατοτήτων και των Προοπτικών Ένταξης των Αφρικανών Μεταναστών στην Ελληνική Κοινωνία Υποδοχής (Δι.Π.Ε.Α.Μ.Ε.)». Φορέας χρηματοδότησης: Επιχειρησιακά Προγράμματα ΕΠΑΝ ΙΙ -ΕΣΠΑ 2007-2013 – ΔΡΑΣΗ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» - ΠΡΑΞΗ Ι Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης (ΕΤΕ) και εθνικοί πόροι. Συντονιστής φορέας: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Επιστημονικός υπεύθυνος: Α.Γ. Παπαδόπουλος

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • L.M. Fratsea and A.G. Papadopoulos (2022), “Fisheries co-management in the ‘age of the commons’: Social capital, power asymmetries and antagonisms in the Aegean Sea ", in J.A. Kolodziej-Durnas, F. Sowa, M.C. Grasmeier (eds), Maritime Spaces and Society: Selected Studies in Maritime Sociology, Brill, (Forthcoming).
 • Α.Γ. Παπαδόπουλος (2022), Εισαγωγή: Μεταναστευτική διαδικασία, διαεθνικότητα και πολιτική στην εποχή της κρίσης και μετά την κρίση, Κοινωνιολογική Επιθεώρηση, Νο 8, σελ. 9-25.
 • Α.Γ. Παπαδόπουλος και Λ.Μ. Φρατσέα (2022), Αποκωδικοποιώντας την Αφρικανική Μετανάστευση στην Ελλάδα της Κρίσης: Μεταξύ Κινητικότητας, Δράσης και Ένταξης, Κοινωνιολογική Επιθεώρηση, Νο 8, σελ. 77-106.
 • A.G. Papadopoulos, L.M. Fratsea, S.N. Spyrellis, P. Baltas (2021), Exploring the contribution of migrant labour in Greek agriculture, Italian Review of Agricultural Economics, Vol. 76, No 1, 33-48 https://doi.org/10.36253/rea-12574
 • A.G. Papadopoulos and L.M. Fratsea (2021), Migrant and Refugee Impact on Wellbeing in Rural Areas: Reframing Rural Development Challenges in Greece, Frontiers in Sociology, 6:592750. https://doi.org/10.3389/fsoc.2021.592750
 • L.M. Fratsea and A.G. Papadopoulos (2021), Making sense of the constellations of (im)mobility of Bangladeshi migrants in Greece, Migration Letters, Vol. 18, No 1, pp. 49-60. https://doi.org/10.33182/ml.v18i1.1092
 • A.G. Papadopoulos and L.M. Fratsea (2020), Transformative Mobilities and Resilience Dynamics in Rural Coastal Greece in times of Recession, in F.N. Doner, E. Figueiredo and M.J. Rivera (eds), Crisis, Post-Crisis and Rural Territories: Social change, challenges and opportunities in Southern and Mediterranean Europe, Springer, pp. 141-162.
 • L.M. Fratsea and A.G. Papadopoulos (2020), The social and spatial mobility strategies of migrants: Romanian migrants in rural Greece, in J.F. Rye and O’Reilly (eds), International Labour Migration to Europe’s Rural Regions, Routledge, pp. 37-51.
 • A.G. Papadopoulos (2019), Editorial: Spatial Justice in Europe. Territoriality, Mobility and Peripherality, Europa XXI, No 37. https://doi.org/10.7163/Eu21.2019.37.1
 • A.G. Papadopoulos and L.M. Fratsea (2019), Migration and Refugee Flows in Greece in the Post-Crisis Period: Exploring Different Claims for Socio-Spatial Justice, Autonomie Locali e Servizi Sociali, 2019/3, pp. 401-423. doi: 10.1447/96701.
 • A.G. Papadopoulos (2019), Professionalization, precarity and the Greek labour market: Revisiting professional sociology in the period following the financial crisis, International Review of Sociology, Vol. 29, No 3, pp. 354-377.
 • A.G. Papadopoulos, L.M. Fratsea, P. Karanikolas and S. Zografakis (2019), Reassembling the rural: Socio-economic dynamics, inequalities and resilience in crisis-stricken rural Greece, Sociologia Ruralis, Vol. 59, No 3, pp. 474-493.
 • A.G. Papadopoulos (2019), Rural Planning and the Financial Crisis, in M. Scott, N. Gallent and M. Gkartzios (eds), Routledge Companion to Rural Planning, Routledge, pp. 183-191.
 • A.G. Papadopoulos, L.M. Fratsea, G. Mavrommatis (2018), Governing migrant labour in an intensive agricultural area in Greece: Focusing on precarity, political mobilization and migrant agency at Manolada’s fields, Journal of Rural Studies, Vol. 64, pp. 200-209.
 • Α.Γ. Παπαδόπουλος (2018), Μεταναστευτική Πολιτική και Ένταξη των Μεταναστών στην Ελλάδα της Παρατεταμένης Οικονομικής Ύφεσης, στο Κ. Δημουλάς και Γ. Κουζής (επιμ.), Κρίση και Κοινωνική Πολιτική: Αδιέξοδα και Λύσεις, Αθήνα, Τόπος, σελ. 273-295.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ