Διευθυντής ΙΚΕ

Απόστολος Παπαδόπουλος

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Διευθυντής ΙΚΕ
ΓΡΑΦΕΙΟ:
ΤΗΛ:
EMAIL:
apapadopoulos@ekke.gr

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ