ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Το Δελτιο Ενημέρωσης Κοινωνικής Έρευνας είναι ένα ολιγοσέλιδο ενημερωτικό δελτίο "εκλαϊκευμένης" επιστήμης στα ελληνικά και στα αγγλικά. Κάθε τεύχος καλύπτει ένα (ή περισσότερα) κοινωνικά ζητήματα και σχετικά ερευνητικά αποτελέσματα για την Ελλάδα ή/και την Ευρώπη. Τα κείμενα που περιλαμβάνει είναι γραμμένα σε σαφή και κατανοητή γλώσσα και απευθύνονται στο ευρύτερο κοινό.

Τεύχη: