ΤΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΚΕ

Το Αποθετήριο Κοινωνικών Δεδομένων του ΕΚΚΕ φιλοξενεί δεδομένα ποσοτικών ερευνών, δεδομένα ποιοτικών ερευνών, πολυδιάστατους πίνακες, πακέτα μεταδεδομένων και τεκμήρια. Τα αντικείμενα αυτά τα αρχειοθετεί, τα τεκμηριώνει βάσει διεθνών προτύπων, τα διατηρεί για μακροπρόθεσμη χρήση, και τα διαχέει προς τρίτους για δευτερογενή χρήση και ανάλυση. Πλην των ως άνω, το αποθετήριο φιλοξενεί μεταδεδομένα ποσοτικών ερευνών στις οποίες συμμετέχει η Ελλάδα, όπου αναφέρονται ρητώς οι διαδικασίες πρόσβασης στα ίδια τα δεδομένα. Για πρόσβαση στα δεδομένα πατήστε στο λογότυπο:

   


Άλλες υπηρεσίες του αποθετηρίου του ΕΚΚΕ αφορούν:

  • την παροχή πρόσβασης σε μαθήματα τηλεκπαίδευσης που χρησιμοποιούν δεδομένα ερευνών της υποδομής
  • την κατάθεση δεδομένων τρίτων στην υποδομή
  • παροχή βοήθειας σε σχέση με τη συμπλήρωση σχεδίων διαχείρισης δεδομένων (Data Management Plans), σχεδίων που απαιτούνται πλέον από πολλούς χρηματοδότες ερευνητικών προγραμμάτων.