Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας

Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ)

H επιτροπή αποτελείται από πέντε τακτικά και πέντε αναπληρωματικά μέλη.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ρεθυμιωτάκη Ελένη, Πρόεδρος - Αν. Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας του Δικαίου, ΕΚΠΑ
Τσινόρεμα Σταυρούλα, Αντιπρόεδρος. Καθηγήτρια Σύγχρονης και Νεότερης Φιλοσοφίας -Βιοηθικής
Τσίγκανου Ιωάννα, Διευθύντρια ερευνών ΕΚΚΕ
Σταθοπούλου Θεώνη, Διευθύντρια ερευνών ΕΚΚΕ
Χατζηγιάννη Ανδρομάχη, Διευθύντρια ερευνών ΕΚΚΕ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Μηλαπίδου Μαρία, Δρ Νομικής
Παπαδοπούλου Θεοδώρα, Δρ Κοινωνικών και Φιλοσοφικών Σπουδών
Αφουξενίδης Αλέξανδρος, Ερευνητής ΕΚΚΕ
Πετούση Βασιλική, Επ. Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας του Δικαίου και της Παρέκκλισης, Παν. Κρήτης
Φράγκου Ρωξάνη, Δρ Νομικής