Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας

Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ)

H επιτροπή αποτελείται από πέντε τακτικά και πέντε αναπληρωματικά μέλη.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ρεθυμιωτάκη Ελένη, Αν. Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ, Πρόεδρος

Τσινόρεμα Σταυρούλα, Καθηγήτρια,  Πανεπιστήμιο Κρήτης, Αντιπρόεδρος

Σπυρέλλης Σταύρος-Νικηφόρος Ερευνητής Γ’ ΕΚΚΕ

Σταθοπούλου Θεώνη, Ερευνήτρια Α΄ ΕΚΚΕ

Τσατσάνης Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής , ΕΚΠΑ

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Μπαλτάς Παύλος, Ερευνητής Γ΄ ΕΚΚΕ

Παπαδοπούλου Θεοδώρα, Δρ Πολιτικής Φιλοσοφίας

Σακελλαρίου Αλέξανδρος, Μέλος Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Πετούση Βασιλική, Αν. Καθηγήτρια

Καρακιουλάφη Χριστίνα –Αικατερίνη, Μόν. Επίκουρη Καθηγήτρια

 

Email: ephde-at-ekke.gr