Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας

Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ)

H επιτροπή αποτελείται από πέντε τακτικά και πέντε αναπληρωματικά μέλη.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ρεθυμιωτάκη Ελένη, Αν. Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας του Δικαίου, ΕΚΠΑ, Πρόεδρος
Τσινόρεμα Σταυρούλα, Καθηγήτρια Σύγχρονης και Νεότερης Φιλοσοφίας –Βιοηθικής, Αντιπρόεδρος
Τσίγκανου Ιωάννα, Διευθύντρια Ερευνών ΕΚΚΕ
Σταθοπούλου Θεώνη, Διευθύντρια Ερευνών ΕΚΚΕ
Τσατσάνης Εμμανουήλ, Ερευνητής Γ΄ ΕΚΚΕ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Μηλαπίδου Μαρία, Δρ Νομικής
Παπαδοπούλου Θεοδώρα, Δρ Πολιτικής Φιλοσοφίας
Σακελλαρίου Αλέξανδρος, Μέλος Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
Πετούση Βασιλική, Αν. Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας του Δικαίου και της Παρέκκλισης, Παν. Κρήτης
Καρακιουλάφη Χριστίνα – Αικατερίνη, Μον. Επίκουρη Καθηγήτρια