ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Στο πλαίσιο της αποστολής και των σκοπών του, το ΕΚΚΕ έχει προβεί στη σύναψη πρωτοκόλλων, μνημονίων και συμφωνητικών συνεργασίας με εθνικά και διεθνή ακαδημαϊκά και ερευνητικά Ινστιτούτα και ΑΕΙ, με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και κοινωνικούς εταίρους σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Μεταξύ άλλων, το ΕΚΚΕ αποσκοπεί:

α) στη βελτίωση και διάδοση των μεθόδων της κοινωνικής και πολιτικής έρευνας,

β) στη συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την ανάπτυξη και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των ερευνών και των εφαρμογών τους στον προγραμματισμό των δημόσιων πολιτικών,

γ) στις συνεργασίες του ερευνητικού προσωπικού με εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά δίκτυα, προγράμματα, καθώς και δίκτυα εμπειρογνωμόνων,

δ) στην οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων και δημόσιων συζητήσεων.

Ενδεικτικά, στο πλαίσιο αυτό έχουν συναφθεί συμφωνητικά συνεργασίας με:

 • το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»,
 • το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ/ΙΙΕ), 
 • το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,
 • το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο,
 • τη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ,
 • το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
 • το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,
 • το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου,
 • το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ),
 • την Ουγγρική Ακαδημία Επιστημών,
 • την Περιφέρεια Κρήτης,
 • τον Δήμο Αθηναίων,
 • την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ),
 • τον Οργανισμό Έρευνας και Ανάλυσης «διαΝΕΟσις»,
 • την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (ΟΚΕ), 
 • το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ),
 • το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ),
 • το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ),
 • το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ),
 • το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ),
 • το Ινστιτούτο μικρών επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ),
 • το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝΕΜΥ),
 • την Prorata Α.Ε.,
 • τον Σύλλογο Εταιριών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ).