ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ

Το Καλειδοσκόπιο Κοινωνικών Δεδομένων αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου «Δυναμική Διαχείριση Βάσεων Κοινωνικών Δεδομένων και Χαρτογραφικών Αναπαραστάσεων» της πρόσκλησης «ΚΡΗΠΙΣ» της ΓΓΕΤ (2013-2015) μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών και του Ινστιτούτου Πληροφοριακών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου «ΑΘΗΝΑ». Αποτελεί πλατφόρμα οπτικής ανάλυσης και χαρτογραφικής αναπαράστασης κοινωνικών και πολιτικών δεδομένων με στόχο την υποστήριξη και ενίσχυση της κοινωνικής έρευνας και τη διάθεση ανοιχτών κοινωνικών δεδομένων στο ευρύ κοινό. Τα στοιχεία είναι κατηγοριοποιημένα γύρω από θεματικές περιοχές και διατίθενται ανοιχτά προς χρήση με άδεια Creative Commons 4.0.

Για πρόσβαση στην εφαρμογή του Καλειδοσκοπίου, πατήστε εδώ.