Διευθυντής ΙΠΕ

Θεόδωρος Τσέκος

Θεόδωρος Τσέκος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Διευθυντής ΙΠΕ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ:
8.1
ΤΗΛ:
210-7491720
EMAIL:
ipedirector-at-ekke.gr

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Θεόδωρος Ν. Τσέκος είναι Καθηγητής Δημόσιας Διοίκησης στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου . Διδάσκει επίσης θέματα Δημόσιας Διοίκησης και Δημόσιας Πολιτικής σε προπτυχιακό επίπεδο στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο . Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957. Είναι παντρεμένος και πατέρας ενός αγοριού. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Διοικητική Επιστήμη σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο της Amiens στην Γαλλία.  Έλαβε το διδακτορικό του από το Πάντειο Πανεπιστήμιο.Έχει χρηματίσει Διευθυντής του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΔΔΑ), Ειδικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης, Διευθυντής του Διεθνούς Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης των Ηνωμένων Εθνών στην Θεσσαλονίκη (United Nations Thessaloniki Centre for Public Service Professionalism), Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων στο Υπουργείο Εργασίας και Επικεφαλής της Μονάδας Τεκμηρίωσης και Καινοτομίας του ΕΚΚΔΑ.  Έχει διδάξει σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πάντειο Πανεπιστήμιο όπως και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.Υπήρξε, μεταξύ άλλων, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Local Public Sector Reforms (LocRef),  μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Διοικητικής Μεταρρύθμισης,  εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Καινοτομία στην Δημόσια Διοίκηση (Innovative Public Services Group- IPSG) και μέλος της επιτροπής συνεργασίας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης με την Task Force για την διοικητική μεταρρύθμιση. Είναι  μέλος του Editorial Board του International Journal of Economic Sciences and Applied Research, συν-διευθυντής της σειράς «Δημόσια  Πολιτική και Θεσμοί» στις Εκδόσεις Παπαζήση και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Επιθεώρησης Διοικητικής Επιστήμης στις Εκδόσεις Σάκκουλα.  Έχει εργαστεί ως ερευνητής, σύμβουλος και εκπαιδευτής σε προγράμματα για τον διοικητικό εκσυγχρονισμό στην Ελλάδα και σε πολλές Βαλκανικές και Μεσογειακές χώρες. Τέλος, έχει δημοσιεύσει εκτενώς για αντίστοιχα ζητήματα στην ελληνική, την αγγλική και την γαλλική γλώσσα.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Πολιτικο-διοικητικό σύστημα και διακυβέρνηση.
 • Δημόσια Διοίκηση.
 • Δημόσια Πολιτική.
 • Δημόσιο Μάνατζμεντ.
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ

 • INFOCITIZEN, Cordis, Grant agreement ID: IST-2000-28759 "Agent based negotiation for inter- and intra-enterprise coordination employing a European Information Architecture for Public Administration" (2001-2003).
 • EU-PUBLI.COM, Grant agreement ID: IST-2001-35217 "Facilitating Co-operation amongst European Public Administration employees through a Unitary European Network Architecture and the use of Interoperable Middleware Components" (2002-2005)
 • SemanticGov (2006), “Legislative, institutional, and EU policy related requirements”, Deliverable 2.2 , Providing Integrated Public Services to Citizens at the National and Pan-European level with the use of Emerging Semantic Web Technologies, Project funded by the European Community under the FP6 IST Programme. Φορέας εκτέλεσης: Πάντειο Πανεπιστήμιο
 • (2012), Public Management Skills and Tools. Improved Capacity for the Civil Enforcement Offices EU Twinning Project Tr-2009-Ib-Jh-02, Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) of Spain and European Public Law Organization.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • (2018), Local Public Service in Times of Austerity across Mediterranean Europe, (co-edited with Andrea Lippi), London, Palgrave Macmillan Publishing
 • (2018), Θεσμοί και πολιτικές τον καιρό της κρίσης. Διοίκηση, κοινωνία, υγεία και οι επιπτώσεις της κρίσης, επιμέλεια Ευγενία Μπιτσάνη, Κώστας Μαυρέας, Δημήτρης Π. Σωτηρόπουλος, Θεόδωρος Τσέκος ,Εκδόσεις Παπαζήση.
 • (2017) ‘Policy Evaluation Capacity in Greek Local Government: Formal Implementation and Substantial Failures’. (Co-authored with Athanasia Triantafyllopoulou) In Kopric, Ivan, Wollmann, Hellmut, Marcou, Gerard (Eds.) Evaluating Reforms of Local Public and Social Services in Europe (pp. 315-331). Palgrave Macmillan, Cham.
 • (2017) (contributor in:) Ladner Andreas, Autonomy and Austerity: Re-Investing in Local Government in: Christian Schwab, Geert Bouckaert, Sabine Kuhlmann (Ed.) The Future of Local Government in Europe, Lessons from Research and Practice in 31 Countries, pp 23 - 52 , Nomos Verlagsgesellschaft
 • (2017) (contributor in: ) Denters Bas, Participation and Democratic Accountability: Making a Difference for the Citizens, in: Christian Schwab, Geert Bouckaert, Sabine Kuhlmann (Ed.) The Future of Local Government in Europe, Lessons from Research and Practice in 31 Countries, pp 79–100, Nomos Verlagsgesellschaft
 • (2016), 'From Municipal Socialism to the Sovereign Debt Crisis: Local Services in Greece 1980–2015' ( Co-authored with Athanasia Triantafyllopoulou) in Wollmann, Hellmut, Koprić, Ivan, Marcou, Gérard (Eds.) Public and Social Services in Europe, pp 135-149, Palgrave Macmillan UK
 • (2016), Οι θεσμοί στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης : Αποτίμηση μιας αντιφατικής περιόδου (Συλλογικό έργο) επιμέλεια Αργύρης Γ. Πασσάς, Δημήτρης Π. Σωτηρόπουλος, Αθανασία Τριανταφυλλοπούλου, Θεόδωρος Ν. Τσέκος. - Αθήνα : Εκδόσεις Παπαζήση
 • (2016), ‘Ο «Ελλείπων Κρίκος»: Η Κακοδιοίκηση ως Πλημμελής Εφαρμογή’ σε (συλλογικό) Μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Διοίκηση και Ανάπτυξη: εμπειρίες & προτάσεις, Πρακτικά Ημερίδας, Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή (ΓΠΚΒ), Βουλή των Ελλήνων. (‘The Missing Link. Maladministration as Poor Implementation’, in Public Administration Reforms and Development: Experiences and Proposals, Conference Proceedings, Greek Parliament).
 • (2015), “Διαρθρωτικές αλλαγές και διοικητική μεταρρύθμιση” σε Γεωργαράκης Ν., Δεμερτζής Ν., (επιμ.) (2015), Το Πολιτικό Πορτραίτο της Ελλάδας. Κρίση και η αποδόμηση του Πολιτικού, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών-, Gutenberg, Αθήνα, σσ 359-377 (“Structural Changes and Administrative Reform”, in Georgarakis N., Demertzis N. (eds), The Political Portrait of Greece. Crisis and the deconstruction of the political, National Center of Social Research, Gutenberg Publications, Athens pp 359-377.)
 • (2015), Στογγάρη Α., Τσέκος Θ., "Από τον έλεγχο της συμμόρφωσης στην αξιολόγηση της απόδοσης”, σε Γεωργαράκης Ν., Δεμερτζής Ν. (Επιμ.), Αξιολόγηση, Θεματικό Αφιέρωμα, Επιστήμη και Κοινωνία, τ. 33, Εκδόσεις Gutenberg, σσ 21-62
 • (2014), «Μεταρρυθμίζοντας το Κράτος εν μέσω κρίσης: σε αναζήτηση ενός νέου παραδείγματος» σε Μακρυδημήτρης, Αντ., Μ. Σαματάς, Ε. Πρεβεδούρου, Μ.-Ηλ. Πραβίτα (Επιμ), Μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση: Δυνατότητες, Προοπτικές, Αδυναμίες , Πρακτικά 4ου συνεδρίου Διοικητικών Επιστημόνων, Εκδόσεις Σάκκουλα A.E., σσ 57-92)
 • (2014), «Η αυτοδιοικητική δυναμική και οι ευρωπαϊκές της προοπτικές», Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, τεύχος 30, Φεβρουάριος 2014, σσ 141-157
 • (2012), «Παράμετροι σχεδιασμού δημόσιας πολιτικής για την ανώτατη εκπαίδευση. Tο πρόβλημα διασύνδεσης μάθησης και εργασίας» σε Μακρυδημήτρης Α. et. al. (Επιμ.) Διοίκηση και Δημοκρατία: Ποιότητα, Αποτελεσματικότητα, Νομιμοποίηση. Πρακτικά του 3ου  Συνεδρίου Διοικητικών Επιστημόνων, Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ, σσ 483-512

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 • (2018), Θεσμοί και πολιτικές τον καιρό της κρίσης. Διοίκηση, κοινωνία, υγεία και οι επιπτώσεις της κρίσης, επιμέλεια Ευγενία Μπιτσάνη, Κώστας Μαυρέας, Δημήτρης Π. Σωτηρόπουλος, Θεόδωρος Τσέκος ,Εκδόσεις Παπαζήση.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ