ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Βιβλιογραφική αναζήτηση μέσω του Ηλεκτρονικού Καταλόγου (OPAC


Σε γενικές γραμμές, η συλλογή της Βιβλιοθήκης καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων: Κοινωνιολογία, Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστημών,  Κοινωνική Ανθρωπολογία και Κοινωνική Γεωγραφία, Πολιτική Επιστήμη,  Δημογραφία, Εγκληματολογία, Εκπαίδευση, Θρησκεία, Ιστορία, Κοινωνική Πολιτική, Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός, Μετανάστευση, Οικογένεια, Οικολογία, Οικονομία, , Φιλοσοφία και Ψυχολογία.

Περιλαμβάνει:

  • Περίπου  35.000 τόμους βιβλίων.
  • Εκδόσεις της ΕΣΥΕ, του ΕΚΚΕ, του  ΚΕΠΕ, του Παντείου Πανεπιστημίου και άλλων οργανισμών.
  • 340 τίτλους έντυπων περιοδικών. 


Επιπλέον  περιλαμβάνει περίπου 2.000 αντίτυπα της βιβλιοθήκης τα οποία προήλθαν από την κατάργηση του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΙΜΕΠΟ) 


2. Βιβλιογραφική αναζήτηση μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link)


Η Βιβλιοθήκη του ΕΚΚΕ είναι μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link) [Hellenic Academic Libraries Link], μέσω του οποίου ο χρήστης έχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής αναζήτησης και πρόσβασης σε πλήρες κείμενο ηλεκτρονικών περιοδικών και βιβλίων και σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων με ευρεία θεματική κάλυψη. Η πρόσβαση στο πλήρες κείμενο γίνεται μόνο από το χώρο της Βιβλιοθήκης με αναγνώριση ΙΡ διευθύνσεων απευθείας από τους εκδότες.


3. Αναζήτηση στη βάση δεδομένων Web of Science (WoS)

 

Η Βιβλιοθήκη του EKKE προσφέρει, μέσα από τις εγκαταστάσεις της, πρόσβαση σε 3 citation indexes  και βάσεις δεδομένων (Arts & Humanities Citation Index, Science Citation Index Expanded, και Social Sciences Citation Index) που παρέχονται μέσω της πλατφόρμας Web of Science (WoS) του διεθνούς οργανισμού Thomson Reuters. Η πρόσβαση γίνεται με την αναγνώριση των IPs διευθύνσεων και είναι δυνατή από την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.webofknowledge.com


4. Δανεισμός


Η Βιβλιοθήκη του ΕΚΚΕ είναι δανειστική μόνο για τους ερευνητές-εργαζόμενους του ΕΚΚΕ. Οι εξωτερικοί χρήστες δεν έχουν δικαίωμα δανεισμού, αλλά έχουν δικαίωμα αναζήτησης και μελέτης στο αναγνωστήριο καθώς και φωτοτύπησης του έντυπου υλικού.