Ημερίδα - Έμφυλη βία κατά των γυναικών και άλλες μορφές διαπροσωπικής βίας στην Ελλάδα (GBV-EL)

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών σας προσκαλεί στην Hμερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων της πανελλήνιας έρευνας:   «Έμφυλη βία κατά των γυναικών και άλλες μορφές διαπροσωπικής βίας στην Ελλάδα (GBV-EL)»   η οποία υλοποιήθηκ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
NEA & ANAKOIΝΩΣΕΙΣ :

Αξίες στην κρίση της πανδημίας Covid-19 (Πρώτο Κύμα)

Η κρίση λόγω της πανδημίας COVID-19 θέτει μείζονες προκλήσεις για την υγεία, την οικονομία και την κοινωνία. Η μακροχρόνια παρακολούθηση των κεντρικών αξιών και των στάσεων των πολιτών σε περιόδους κρίσεων συμβάλλει στην αντιμετώπιση των τρ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
NEA & ANAKOIΝΩΣΕΙΣ :

Παρατηρητήριο Δημόσιου Λόγου – Check4Facts

Το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΟΥ είναι ένα πιλοτικό έργο που συνδυάζει μηχανική μάθηση, ερευνητική δημοσιογραφία και τεχνικές κοινωνικής έρευνας για τον έλεγχο της ακρίβειας των δηλώσεων πολιτικών προσώπων που μεταδίδονται από τα μέσα ενημέρ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
NEA & ANAKOIΝΩΣΕΙΣ :


ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Καινοτόμες προσεγγίσεις στην Κοινωνική Έρευνα

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) ιδρύθηκε το 1959 υπό την αιγίδα της UNESCO και αποτελεί το μοναδικό δημόσιο ερευνητικό κέντρο στην Ελλάδα που θεραπεύει τις κοινωνικές επιστήμες. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

ΕΡΓΑ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ


Eκδόσεις ΕΚΚΕ

55 χρόνια εκδοτικής δραστηριότητας
Βιβλίο Έντυπο & Ηλεκτρονικό

From reception to integration: migrant populations in Greece during and in the aftermath of the crisis

Βιβλίο Έντυπο & Ηλεκτρονικό

Ακροδεξιά κοινωνικά δίκτυα. Διερεύνηση του πολιτικού και πολιτισμικού ακτιβισμού

Βιβλίο Έντυπο & Ηλεκτρονικό

Το πολιτικό πορτραίτο της Ελλάδας ΙΙ. Διακυβεύματα και προκλήσεις