Απώλεια συναδέλφου

Σήμερα χάσαμε τον αγαπημένο συνάδελφο και φίλο Δημήτρη Ζιώμα. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί την Πέμπτη 20/2 και ώρα 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Καρέα. Ο τελευταίος αποχαιρετισμός θα γίνει στη Θήβα.  Η οικογένειά του επιθυμεί αντί στ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
NEA & ANAKOIΝΩΣΕΙΣ :

Έρευνα, Εκπαίδευση και Υποδομές: ο τριγωνισμός των αξόνων στρατηγικής ανάπτυξης του ΕΚΚΕ (REDI)

Σε εξέλιξη η Πράξη «Έρευνα, Εκπαίδευση και Υποδομές: ο τριγωνισμός των αξόνων στρατηγικής ανάπτυξης του ΕΚΚΕ (REDI)», που ενσωματώνει την στρατηγική του ΕΚΚΕ για την Έρευνα και την Τεχνολογική ανάπτυξη (R&D) για την περίοδο 2017-2020. Περισ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
NEA & ANAKOIΝΩΣΕΙΣ :

SODANET IN ACTION

Σε εξέλιξη η Πράξη "SODANET IN ACTION", που αφορά στην εξέλιξη της ερευνητικής υποδομής SODANET. Στο έργο συμμετέχουν 6 πανεπιστημιακά τμήματα των κοινωνικών επιστημών και το ΕΚΚΕ, ως συντονιστής φορέας.  Περισσότερα σε σχέση με την πράξη μ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
NEA & ANAKOIΝΩΣΕΙΣ :

Addressing the Gender Pension Gap in Greece -PEGASUS

Σε εξέλιξη το έργο: "Addressing the Gender Pension Gap in Greece -PEGASUS". Το εν λόγω έργο έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης σχετικά με το έμφυλο χάσμα στις συντάξεις στην Ελλάδα και την αξιολόγηση των επιμέρους παραγ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
NEA & ANAKOIΝΩΣΕΙΣ :

Cultural Mediators in the Postal Sector

Σε εξέλιξη το έργο "Cultural Mediators in the Postal Sector (2018-1-EL01-KA202-047904)". Στο έργο συμμετέχουν οι εξής φορείς: ΚΕΚ ΕΛΤΑ, COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA, ASOCIATIA PENTRU FORMARE EDUCATIE SI DEZVOLTARE EUROFED, ASS...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
NEA & ANAKOIΝΩΣΕΙΣ :

Inter4REF

Σε εξέλιξη το έργο: "CVET and accreditation framework to up-skill interpreters to support the social inclusion of refugees (2018-1-EL01-KA202-047813)" που αποσκοπεί : α) στη διάγνωση, την καταγραφή και αντιμετώπιση των επαγγελματικών αναγκ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
NEA & ANAKOIΝΩΣΕΙΣ :

Σεμινάριο ΕΚΚΕ: Κάνετε μόνοι την έρευνά σας με τη χρήση ποσοτικών μεθοδολογιών και εργαλείων - Εαρινός κύκλος 2020

Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες για τον εαρινό κύκλο 2020 του σεμιναρίου: "Κάνετε μόνοι την έρευνά σας, με τη χρήση ποσοτικών μεθοδολογιών και εργαλείων". Ο κύκλος διαρκεί 8 εβδομάδες και περιλαμβάνει 34 ώρες πρακτικής και θεωρίας. Τα μαθήματα...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
NEA & ANAKOIΝΩΣΕΙΣ :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Καινοτόμες προσεγγίσεις στην Κοινωνική Έρευνα

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) ιδρύθηκε το 1959 υπό την αιγίδα της UNESCO και αποτελεί το μοναδικό δημόσιο ερευνητικό κέντρο στην Ελλάδα που θεραπεύει τις κοινωνικές επιστήμες. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

ΕΡΓΑ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ


Eκδόσεις
ΕΚΚΕ

55 χρόνια εκδοτικής δραστηριότητας
Βιβλίο Έντυπο & Ηλεκτρονικό

Διοίκηση και Μετανάστες. Στο δρόμο προς την ένταξη

Βιβλίο Έντυπο & Ηλεκτρονικό

Κοινωνία της Πληροφορίας. Διακυβέρνηση και Διαδίκτυο

Βιβλίο Έντυπο & Ηλεκτρονικό

Η πολιτική αντιπροσώπευση στη σύγχρονη Ελλάδα. Χαρακτηριστικά και φυσιογνωμία των μελών του ελληνικού Κοινοβουλίου 1996-2015