«Έρευνα, Εκπαίδευση και Υποδομές ο τριγωνισμός των αξόνων στρατηγικής ανάπτυξης του ΕΚΚΕ (REDI)»

Σε εξέλιξη η Πράξη «Έρευνα, Εκπαίδευση και Υποδομές: ο τριγωνισμός των αξόνων στρατηγικής ανάπτυξης του ΕΚΚΕ (REDI)», που ενσωματώνει την στρατηγική του ΕΚΚΕ για την Έρευνα και την Τεχνολογική ανάπτυξη (R&D) για την περίοδο 2017-2020. Περισ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
NEA & ANAKOIΝΩΣΕΙΣ :

SODANET IN ACTION

Σε εξέλιξη η Πράξη "SODANET IN ACTION", που αφορά στην εξέλιξη της ερευνητικής υποδομής SODANET. Στο έργο συμμετέχουν 6 πανεπιστημιακά τμήματα των κοινωνικών επιστημών και το ΕΚΚΕ, ως συντονιστής φορέας.  Περισσότερα σε σχέση με την πράξη μ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
NEA & ANAKOIΝΩΣΕΙΣ :

Addressing the Gender Pension Gap in Greece -PEGASUS

Σε εξέλιξη το έργο: "Addressing the Gender Pension Gap in Greece -PEGASUS". Το εν λόγω έργο έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης σχετικά με το έμφυλο χάσμα στις συντάξεις στην Ελλάδα και την αξιολόγηση των επιμέρους παραγ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
NEA & ANAKOIΝΩΣΕΙΣ :

Cultural Mediators in the Postal Sector

Σε εξέλιξη το έργο "Cultural Mediators in the Postal Sector (2018-1-EL01-KA202-047904)". Στο έργο συμμετέχουν οι εξής φορείς: ΚΕΚ ΕΛΤΑ, COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA, ASOCIATIA PENTRU FORMARE EDUCATIE SI DEZVOLTARE EUROFED, ASS...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
NEA & ANAKOIΝΩΣΕΙΣ :

Inter4REF

Σε εξέλιξη το έργο: "CVET and accreditation framework to up-skill interpreters to support the social inclusion of refugees (2018-1-EL01-KA202-047813)" που αποσκοπεί : α) στη διάγνωση, την καταγραφή και αντιμετώπιση των επαγγελματικών αναγκ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
NEA & ANAKOIΝΩΣΕΙΣ :

ΕΡΓΑ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ


Eκδόσεις ΕΚΚΕ

55 χρόνια εκδοτικής δραστηριότητας
Βιβλίο Έντυπο & Ηλεκτρονικό

Διοίκηση και Μετανάστες. Στο δρόμο προς την ένταξη

Βιβλίο Έντυπο

Κοινωνία της Πληροφορίας. Διακυβέρνηση και Διαδίκτυο

Βιβλίο Έντυπο

Η πολιτική αντιπροσώπευση στη σύγχρονη Ελλάδα. Χαρακτηριστικά και φυσιογνωμία των μελών του ελληνικού Κοινοβουλίου 1996-2015