Εργαστήριο Πολιτικής Κουλτούρας και Συμπεριφοράς

Βασικό αντικείμενο του Εργαστηρίου Πολιτικής Κουλτούρας και Συμπεριφοράς είναι η συλλογή και ανάλυση δεδομένων που σχετίζονται με τις πολιτικές στάσεις, αξίες και την πολιτική συμπεριφορά των Ελλήνων σε συγκριτική προοπτική. Στα αντικείμενα μελέτης του εργαστηρίου συγκαταλέγονται επίσης οι θεσμοί του πολιτικού συστήματος, τα πολιτικά κόμματα και το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Ο στόχος του εργαστηρίου είναι η πραγματοποίηση και δημοσίευση ερευνών αιχμής στο πεδίο της πολιτικής επιστήμης χρησιμοποιώντας καινοτόμα ερευνητικά εργαλεία και μεθόδους.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Κατερίνα Ηλιού

ΜΕΛΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Μανίνα Κακεπάκη, Γιώργος Κατσαμπέκης