ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΩΝ (ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΦΥΛΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ)

Εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε στο μητρώο, συμπληρώστε την φόρμα εγγραφής. ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Τα παραρτήματα που είναι απαραίτητα για την υποβολή της αίτησης είναι διαθέσιμα εδώ


Το Μητρώο Συνεντευκτριών για το έργο της Έμφυλης Βίας είναι διαθέσιμο εδώ