Διοικητική Οργάνωση

Διευθυντής & Πρόεδρος ΔΣ EKKE
Νίκος Δεμερτζής
Τηλ. 210-7491678
Φαξ 210-7489130
e-mail: president@ekke.gr
------------------------------------------------
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών
Διευθυντής: Απόστολος Παπαδόπουλος
Τηλ. 210 7491676
e-mail: ike@ekke.gr
------------------------------------------------

Ινστιτούτο Πολιτικών Ερευνών
Διευθυντής: Θεόδωρος Τσέκος
Τηλ. 210 7491720
e-mail: ipe@ekke.gr
------------------------------------------------
Διεύθυνση Διοικητικού

Προϊσταμένη Διεύθυνσης (αναπληρώτρια): Αναστασία Δανέλη
Τηλ. 210 7491675, Φαξ 210 7489130
e-mail: adaneli@ekke.gr
------------------------------------------------
Διεύθυνση Επιστημονικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης: Κωνσταντίνα Δήμου
Τηλ. 210 7491604, Φαξ 210 7489130
e-mail: kdimou@ekke.gr
------------------------------------------------
Διεύθυνση Υποστήριξης Ερευνών
Προϊστάμενος Διεύθυνσης:
Τηλ. 210 7491654, Φαξ. 210 7489130
e-mail: cfredzu@ekke.gr
------------------------------------------------
Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού
Προϊστάμενος Ειδικού Λογαριασμού: Καρανίκας Ευάγγελος
Τηλ. 210 7491681, Φαξ 210 7489130
e-mail: el@ekke.gr
------------------------------------------------
Νομικός Σύμβουλος
Φίλιππος Βασιλόγιαννης
Τηλ. 210 7491679
e-mail: phlsph@ekke.gr

------------------------------------------------

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΚΚΕ
 

 1. Νίκος Δεμερτζής
  Πρόεδρος 
 2. Απόστολος Παπαδόπουλος
  Αντιπρόεδρος  - Διευθυντής ΙΚΕ
 3. Θεόδωρος Τσέκος
  Διευθυντής ΙΠΕ
 4. Νίκος Σαρρής
  Εκπρόσωπος των Ερευνητών και των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (Αναπληρωτής: Σαρρής Νίκος)
 5. Ευάγγελος Καρανίκας
  Εκπρόσωπος Ειδικού Επιστημονικού − Τεχνικού και Διοικητικού Τακτικού Προσωπικού (Αναπληρωματικό μέλος: Κατερίνα Σάββα)
 6. Αγλαΐα Θωμαΐδου
  Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας

------------------------------------------------

Γραμματεία προέδρου

Ειρήνη Κοσμά
Τηλ. 210-7491678, Φαξ 210-7489130
e-mail: president@ekke.gr

Μαργαρίτα Παλληκάρη
Τηλ. 210-7491735, Φαξ 210-7489130
e-mail: mpallikari@ekke.gr

------------------------------------------------

Γραμματεία Ινστιτούτων 
Αθηνά Γυπαράκη
Τηλ. 210-7491636, Φαξ 210-7489130
e-mail: ike@ekke.gr

------------------------------------------------

ΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΚΚΕ