Διοικητική Οργάνωση

 

Διευθύντρια & Πρόεδρος ΔΣ EKKE
Βασιλική Γεωργιάδου
Τηλ. +302107491678
e-mail: president-at-ekke.gr
------------------------------------------------
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών
Διευθυντής: Απόστολος Παπαδόπουλος
Τηλ. +302107491676
e-mail: ike-at-ekke.gr
------------------------------------------------

Ινστιτούτο Πολιτικών Ερευνών
Διευθυντής: Θεόδωρος Τσέκος
Τηλ. +302107491720
e-mail: ipe-at-ekke.gr
------------------------------------------------
Διεύθυνση Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης: Αναστασία Δανέλη
Τηλ.+302107491675
e-mail: adaneli-at-ekke.gr
------------------------------------------------
Διεύθυνση Υποστήριξης Ερευνών και Τεκμηρίωσης
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης: Κωνσταντίνα Δήμου
Τηλ. +302107491604
e-mail: kdimou-at-ekke.gr
------------------------------------------------
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
Προϊστάμενος ΕΛΚΕ: Ευάγγελος Καρανίκας
Τηλ. +302107491794
e-mail: ekaranik-at-ekke.gr
------------------------------------------------
Νομικός Σύμβουλος
Φίλιππος Βασιλόγιαννης
Τηλ. +302107491679
e-mail: phlsph-at-ekke.gr

------------------------------------------------

 

 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΚΚΕ
 

 1. Βασιλική Γεωργιάδου
  Πρόεδρος / Διευθύντρια ΕΚΚΕ
 2. Απόστολος Παπαδόπουλος
  Αντιπρόεδρος / Διευθυντής ΙΚΕ
 3. Θεόδωρος Τσέκος
  Μέλος / Διευθυντής ΙΠΕ
 4. Αντωνία Καπέλλα
  Μέλος / Εκπρόσωπος των Ερευνητών και των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (Αναπληρωτής: Νίκος Σαρρής)
 5. Μαρία Φελίδου
  Μέλος / Εκπρόσωπος Ειδικού Επιστημονικού − Τεχνικού και Διοικητικού Τακτικού Προσωπικού (Αναπληρωματικό μέλος: Αικατερίνη Σάββα)
 6. Αγλαΐα Θωμαΐδου
  Μέλος / Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας

Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου: Ειρήνη Κοσμά

Αναπληρώτρια Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου: Ιουλία Μπουτζιωρή

------------------------------------------------

Γραμματεία Διοίκησης

Ειρήνη Κοσμά
Τηλ. +302107491678
e-mail: president-at-ekke.gr
 

 

------------------------------------------------

Αθηνά Γυπαράκη
Τηλ. +302107491636

 

e-mail: agyparaki-at-ekke.gr

 

------------------------------------------------

ΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΚΚΕ