ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η δημιουργία του Εργαστηρίου έχει ως σκοπό τη λειτουργία ενός τόπου παραγωγής γνώσης γύρω από σημαντικά μεθοδολογικά και ερευνητικά ζητήματα που απασχολούν τη σύγχρονη εγκληματολογία, την τροφοδότηση της Τράπεζας Δεδομένων του ΕΚΚΕ με αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με την παραβατικότητα και το έγκλημα στην Ελλάδα καθώς και τη διάχυση των συμπερασμάτων στην επιστημονική και ευρύτερη κοινότητα.


Οι επιμέρους στόχοι και δραστηριότητες του Εργαστηρίου συμπεριλαμβάνουν:

  • Την καταγραφή συναφών μελετών και ερευνών που έχουν εκπονηθεί από μέλη του Κέντρου από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα.
  • Τη συγκέντρωση, επεξεργασία και ανάλυση ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων για το έγκλημα στη χώρα.
  • Την εκπαίδευση φοιτητών στη διεξαγωγή εγκληματολογικής έρευνας.
  • Τη διοργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων και ημερίδων.
  • Τη συμμετοχή του Εργαστηρίου στην εκπόνηση ερευνητικών έργων και προγραμμάτων