Κοινωνικός Άτλαντας της Αθήνας

Σύνδεσμος: https://www.athenssocialatlas.gr

Ο Κοινωνικός Άτλαντας της Αθήνας στοχεύει στην ανάδειξη σημαντικών δομών και διαδικασιών που συνιστούν τον κοινωνικό ιστό της πόλης και ορισμένων από τους πολλούς τρόπους με τους οποίους αυτές συνυφαίνονται με την καθημερινή και την ευρύτερη λειτουργία της, καθώς και με το κτισμένο περιβάλλον της. Η πλειονότητα των λημμάτων που περιλαμβάνει ο άτλαντας προέρχεται από πρόσφατες και παλαιότερες ερευνητικές δουλειές για την Αθήνα, οι οποίες έχουν παραγάγει δεδομένα και ερμηνείες που συχνά δεν είναι ευρέως γνωστά.

Τα λήμματα του άτλαντα είναι ασύμμετρα τόσο όσον αφορά το μέγεθος και το συνοδευτικό υλικό τους, όσο και την κλίμακα της πόλης στην οποία αναφέρονται. Ορισμένα αναφέρονται σε ζητήματα που καλύπτουν το σύνολο της μητροπολιτικής περιοχής (όπως η γεωγραφική κατανομή των κατοίκων της πόλης σύμφωνα με το εισόδημά τους). Άλλα αφορούν, αντίθετα, μία μόνο συνοικία (την Κυψέλη, για παράδειγμα ) ή ακόμη και μόνο τα όρια ενός δρόμου (Ιπποκράτους). Συνδετικός ιστός μεταξύ των λημμάτων είναι οι θεματικές ομάδες στις οποίες αυτά κατατάσσονται. Με την έννοια αυτή, ο άτλαντας προσιδιάζει πολύ περισσότερο σε ένα βιβλίο αναφοράς, σε ένα ευρύ θεματικό λεξικό για την Αθήνα και λιγότερο σε έναν κλασικό συλλογικό τόμο του οποίου τα επιμέρους κεφάλαια συνδέονται στενά ακολουθώντας μια ενιαία κεντρική ιδέα. Επίσης, οι ερμηνείες που περιλαμβάνονται στην ανάπτυξη κάθε λήμματος δεν διέπονται κατ΄ανάγκη από μια ενιαία αντίληψη. Απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων τους, οι οποίοι/-ες κλήθηκαν να τις εκφράσουν τεκμηριωμένα μεν, αλλά ελεύθερα.

Το ΕΚΚΕ υπήρξε βασικός φορέας παραγωγής ατλάντων με κοινωνική αναφορά από την εποχή της ίδρυσής του.

• Kayser B (1964) Atlas Économique et Social de la Grèce, Athènes, ΕΚΚΕ. • Νικολακόπουλος Η (1984) Άτλας των βουλευτικών εκλογών της 18ης Oκτωβρίου 1981, Αθήνα, ΕΚΚΕ.

Ο άτλαντας αυτός αποτελεί, εν μέρει, συνέχεια εκείνου που εκδόθηκε πριν 15 χρόνια από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας (Κοινωνικός και Οικονομικός Άτλας της Ελλάδας. Οι Πόλεις).

• Μαλούτας Θ (επιμ.) (2000, β΄ έκδοση 2002) Κοινωνικός και οικονομικός Άτλας της Ελλάδας.1: Οι πόλεις, Αθήνα-Βόλος, ΕΚΚΕ-Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας. Στο πλαίσιο αυτό αποτέλεσε εξαρχής έναν από τους βασικούς επιστημονικούς φορείς υλοποίησης του Κοινωνικού Άτλαντα της Αθήνας.

Διαφοροποιείται, ωστόσο, λόγω της αποκλειστικής του επικέντρωσης στην Αθήνα, αλλά και λόγω της ηλεκτρονικής του μορφής που επιτρέπει, αφενός, μεγαλύτερη ελευθερία στη συγκρότηση της δομής του και, αφετέρου, τη διαρκή του ανανέωση με την προσθήκη νέων λημμάτων και την επικαιροποίηση των υφισταμένων.

Επικοινωνία: info@athenssocialatlas.gr

Υποβολή προτάσεων: https://www.athenssocialatlas.gr/υποβολή-προτάσεων/

Διεθνές Δίκτυο Ατλάντων / Atlas Global Network

Σύνδεσμος: https://www.atlasglobalnetwork.com

Ο Κοινωνικός Άτλαντας της Αθήνας αποτελεί κομμάτι του προγράμματος «Δίκτυο Ατλάντων» του πενταετούς προγράμματος 2022-2026 της Γαλλικής Σχολής της Αθήνας. Στόχο του προγράμματος αποτελεί η δημιουργία ενός δικτύου Αστικών Κοινωνικών Ατλάντων, συνεργασία μεταξύ τους και παράλληλη εξέλιξη τους. Κεντρικά ζητήματα των Ατλάντων αυτών αποτελούν βασικά ερευνητικά ζητήματα του ΕΚΚΕ όπως: Ο αστικός χώρος, η κινητικότητα και η μετανάστευση, οι κοινωνικό-χωρικοί διαχωρισμοί, οι πολλαπλές κρίσεις και οι επιπτώσεις τους.

Στο δίκτυο αυτό περιλαμβάνονται αντίστοιχα προγράμματα που είτε είναι ήδη στο διαδίκτυο είτε είναι σε φάση προετοιμασίας όπως: Του Καΐρου (Cluster Cairo), της Καέν (Atlas Social de Caen), της Μαδαγασκάρης (Projet MadAtlas), του Μάλμο/Κοπενχάγης (The Öresund Urban Social Atlas), της Νάντης (Atlas Social de la Métropole Nantaise), της Ρώμης (Mappa Roma - Le Mappe della Disuguaglianza), της Θεσσαλονίκης και των Τιράνων.

Επικοινωνία: info@atlasglobalnetwork.com