Αξίες στην κρίση της πανδημίας Covid-19 (Πρώτο Κύμα)

16/06/2021

Η κρίση λόγω της πανδημίας COVID-19 θέτει μείζονες προκλήσεις για την υγεία, την οικονομία και την κοινωνία. Η μακροχρόνια παρακολούθηση των κεντρικών αξιών και των στάσεων των πολιτών σε περιόδους κρίσεων συμβάλλει στην αντιμετώπιση των τρεχουσών κοινωνικών και πολιτικών εντάσεων. Η παροχή συγκρίσιμων δεδομένων μεταξύ των χωρών σε παγκόσμια κλίμακα είναι ο κύριος στόχος της έρευνας: "Αξίες στην Κρίση / Value in Crisis Study" (VIC). Ο Christian Welzel, μαζί με γνωστούς ερευνητές από τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Σουηδία εμπνεύστηκαν την έρευνα - πάνελ VIC.  16 χώρες έλαβαν μέρος στον πρώτο γύρο της έρευνας. 

H Ελλάδα συμμετείχε στην έρευνα και τα δεδομένα καθώς και όλη η απαραίτητη πληροφορία είναι διαθέσιμα μέσω του Αποθετηρίου Δεδομένων του ΕΚΚΕ στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://doi.org/10.17903/FK2/1EWKVT 

Τα δεδομένα του πρώτου κύματος για το σύνολο των 16 χωρών είναι διαθέσιμα μέσω του Αυστριακού αποθετηρίου AUSSDA στον παρακάτω σύνδεσμο :

https://doi.org/10.11587/LIHK1L

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ