ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Διοίκηση του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) δεσμεύεται για την καθιέρωση, εφαρμογή και συνεχή βελτίωση της Πολιτικής Ποιότητας, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ.