Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων

To Σχέδιο Δράσης του ΕΚΚΕ για την Ισότητα των Φύλων είναι διαθέσιμο εδώ.