Διαδικτυακή έρευνα του ΕΚΚΕ για την εγκυρότητα της Δημόσιας Πληροφόρησης

06/12/2021

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από το ΕΛΙΔΕΚ πιλοτικού έργου "Public Discourse Fact Checking-Check4facts" διεξάγει διαδικτυακή έρευνα αναφορικά με τις πηγές ενημέρωσης και τις απόψεις του κοινού γύρω από την αξιoπιστία της δημόσιας πληροφόρησης. Η έρευνα είναι ανώνυμη, στην επεξεργασία των στοιχείων τηρούνται όλοι οι κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ο χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου δεν υπερβαίνει τα πέντε λεπτά. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου συνεπάγεται τη συγκατάθεσή σας για τη συμμετοχή σας στην έρευνα και την επεξεργασία των δεδομένων. Ο σύνδεσμος για τη συμμετοχή σας στην έρευνα είναι διαθέσιμος εδώ.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Απόστολο Λιναρδή (alinardis@ekke.gr).

Ο επιστημονικός υπεύθυνος της έρευνας
Καθηγητής Νίκος Δεμερτζης, Πρόεδρος ΕΚΚΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ