Διακήρυξη για την "Αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)"

04/07/2024

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ  212/10.09.1979, τ.Α΄) με χαρακτηριστικά και προδιαγραφές που αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 2 (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ) της Διακήρυξης, καθώς και στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α και Β αυτής.

 

Η περίληψη της διακήρυξης για τον διαγωνισμό για την αγορά κτίριου για το ΕΚΚΕ είναι διαθέσιμη εδώ, ενώ η διακήρυξη είναι διαθέσιμη εδώ.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ