Έμφυλη βία κατά των γυναικών και άλλες μορφές διαπροσωπικής βίας στην Ελλάδα (GBV-EL)

05/04/2024

Τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας «Έμφυλη βία κατά των γυναικών και άλλες μορφές διαπροσωπικής βίας στην Ελλάδα (GBV-EL)» η οποία υλοποιήθηκε από το ΕΚΚΕ και χρηματοδοτήθηκε από την EUROSTAT είναι διαθέσιμα εδώ.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ