Το ΕΚΚΕ γίνεται Εθνική Αρχή και Φορέας του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος

26/04/2021

Το ΕΚΚΕ γίνεται το πρώτο ερευνητικό κέντρο της χώρας που συμπεριλαμβάνεται στις Εθνικές Αρχές και στους Φορείς του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος  (ΕΛΣΣ)  (ΦΕΚ 2499_Β_24.6.2020) . Φορείς του ΕΛΣΣ είναι η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) καθώς και οι υπηρεσίες και φορείς του ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, που έχουν την αρμοδιότητα ή την υποχρέωση συλλογής στοιχείων. Οι φορείς του ΕΛΣΣ που είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη, παραγωγή και διάχυση ευρωπαϊκών στατιστικών αποτελούν τις εθνικές Αρχές του ΕΛΣΣ.

 

 

Οι φορείς του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος είναι (24/06/2020):

 • Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)
 • Υπουργείο Οικονομικών
 • Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 • Υπουργείο Εξωτερικών
 • Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
 • Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
 • Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
 • Υπουργείο Υγείας
 • Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 • Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
 • Υπουργείο Δικαιοσύνης
 • Υπουργείο Εσωτερικών
 • Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
 • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
 • Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
 • Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
 • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 • Υπουργείο Τουρισμού
 • Τράπεζα της Ελλάδος
 • Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)
 • Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
 • Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)
 • Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

Οι Εθνικές Αρχές του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος είναι (24/06/2020):

 • Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)
 • Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
 • Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 • Υπουργείο Εσωτερικών
 • Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
 • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 • Τράπεζα της Ελλάδος
 • Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)
 • Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
 • Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

Πηγή: https://www.statistics.gr/el/agencies

Σχετικοί σύνδεσμοι: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/747709/753176/20190607_List_other_national_statistical_authorities_IT.pdf/f3c3bddf-c378-4203-92a2-48d0dd789f3d 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ