ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΑΛΙΣΜΟΥ - ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Το Παρατηρητήριο Θερμαλισμού & Ιαματικών Πηγών στοχεύει στην δημιουργία ενημέρωση μιας βάσης δεδομένων που αφορά τον τουριστικό ιαματικό τουρισμό, καθώς και στη μελέτη των σχετικών πολιτικών θεσμικών πλαισίων.