Νομικός Σύμβουλος

Φίλιππος Βασιλόγιαννης

Φίλιππος Βασιλόγιαννης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Νομικός Σύμβουλος
ΒΑΘΜΙΔΑ:
Α
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
Νομικός Σύμβουλος
ΤΜΗΜΑ:
Νομικός Σύμβουλος
ΓΡΑΦΕΙΟ:
8.5
ΤΗΛ:
210-7491659
EMAIL:
phlsph-at-ekke.gr
Βιογραφικό σημείωμα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ