ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

Μαρία Χάτσιου

Μαρία Χάτσιου
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
ΒΑΘΜΙΔΑ:
Α
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
Πολιτικός Επιστήμων
ΤΜΗΜΑ:
Διεύθυνση Διοικητικού
ΓΡΑΦΕΙΟ:
6.9
ΤΗΛ:
210-7491671
EMAIL:
logistirio-at-ekke.gr

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ