ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

Έλσα Χατζή

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
ΒΑΘΜΙΔΑ:
Α
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
Διοικητικός Υπάλληλος
ΤΜΗΜΑ:
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
ΓΡΑΦΕΙΟ:
8.3
ΤΗΛ:
210-7491681
EMAIL:
ehatzi@ekke.gr

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ