Ερευνητής/τρία

Ανδρομάχη Χατζηγιάννη

Ανδρομάχη Χατζηγιάννη
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Ερευνητής/τρία
ΒΑΘΜΙΔΑ:
Α
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
Κοινωνιολόγος
ΓΡΑΦΕΙΟ:
7.2
ΤΗΛ:
210-7491630
EMAIL:
ahadji@ekke.gr
Βιογραφικό σημείωμα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η  Ανδρομάχη Χατζηγιάννη είναι Κοινωνιολόγος, Διευθύντρια Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Έχει σπουδάσει Κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο PARIS X-NANTERRE από το οποίο απέκτησε πτυχίο (Maitrise) Κοινωνιολογίας (1981) και στην Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, από την οποία απέκτησε ένα μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (D.E.A.) Κοινωνικής Γεωγραφίας (1982), ένα  μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (D.E.A.) στις Κοινωνικές Επιστήμες (1984) και Διδακτορικό δίπλωμα (Doctorat de 3eme cycle) Κοινωνιολογίας (1986).

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Κοινωνικότητα και κοινωνικά δίκτυα
 • Kοινωνικές αναπαραστάσεις και κοινωνικές πρακτικές στον αστικό χώρο
 • Φύλο και απασχόληση
 • Τριτοβάθμια εκπαίδευση και αγορά εργασίας
 • Εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΚΕ και Αντιπρόεδρος του ΔΣ 2012-2014
 • Αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών 2004-2008.
 • Από 3/2016 έως 3/2017: Αναπληρωματικό Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ).
 • Από 3/2016 έως 3/2017: Αντιπρόεδρος Έρευνας και Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
 • 3/2017- σήμερα: Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και Μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του ΕΑΠ.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ

 • 2015 - 2016: “Work life balance in the context of changing families and labour market in Greece”. Program funded by the European Economic Area (EEA) Financial Mechanism 2009 -2014” – “Gender equality and work life balance”, Family and Childcare Centre (KMOP), Laboratory on Gender Research /NCSR , Greek League for Women’s Rights, University of Island -Faculty of Social Sciences.
 • 2012 - 2015: "OECD Program for the International Assessment of Adult Competences (PIAAC) in Greece" within the framework of the O.P. 'Education and Lifelong Learning', National Project Manager. Program co-funded by the European Union (European Social Fund - ESF) and the National Public Investment Program.
 • 2003, 2005, 2009 and 2011: "European Social Survey", Main Researcher, scientific responsible for all modules related to education. ProgramFinanced by the General Secretariat for Research & Technology, Ministry of Education.
 • 2006-2009: "Trends of social transformation in urban space: social reproduction, social inequality and social cohesion in Athens in the beginning of the 21th Century", Main Researcher. Program financed by the General Secretariat for Research & Technology, Ministry of Education.
 • 2002 - 2008: "Node Development for Secondary Analysis and Administration of Socio-economic Data and Indicators". Main Researcher, Scientific Responsible for the subject matter Database “Tertiary education and employment” and scientific leader of the WP “Creation of subject matter database for tertiary education” and main researcher for the subject matter database “e-LEXISS Electronic thesaurus of social sciences terms in Greek and metadata documentation system”.
 • 2003-2005: "Policy frames and implementation problems: the case of gender mainstreaming" (Acronym MAGEEQ), Main Researcher. Program financed by the E.U.
 • 1998-2000: "Integration process of youth into the labour market: the case of Social Sciences University Graduates", Scientific Co-ordinator with Ch. Kassimis. Program financed by the E.U.
 • 1992-2000: International research Program "Comparative Charting of Social Change", Main Researcher. Program financed with national funds.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Χατζηγιάννη Α., 2017, «Γυναίκες Κοινωνιολόγοι: οικογένεια, απασχόληση/υποαπασχόληση και ανεργία στην εποχή της κρίσης», στο Θανοπούλου Μ., & Τσίγκανου Ι., (επιμ.) Ισσοροπία μεταξύ εργασίας και ζωής σε κρίση? Αθήνα: ΕΚΚΕ.
 • Χατζηγιάννη Α., Κάλλας Γ., Κονδύλη Δ., 2012, «Το προφίλ των αποφοίτων των κοινωνικών επιστημών», στο Μαράτου-Αλιπράντη Λ., Θανοπούλου Μ., Τεπέρογλου Α., Φρονίμου Ε., (επιμ), Όψεις της κοινωνιολογίας στην Ελλάδα σήμερα. Τιμητικός Τόμος στη μνήμη της Ι.Λαμπίρη-Δημάκη. Αθήνα: Σάκκουλας, σ.57-68.
 • Χατζηγιάννη Α., Βαλάση Δ., 2009. «Ανώτατη Εκπαίδευση και Αναπαραγωγή των Διακρίσεων: η μικρή και η μεγάλη πόρτα στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση», στο Κοινωνικοί και χωρικοί μετασχηματισμοί στην Αθήνα του 21ου αιώνα. Αθήνα: ΕΚΚΕ, σ. 207-245.
 • Μαλούτας Θ., Εμμανουήλ Δ., Ζακοπούλου Ε., Καυτατζόγλου Π., Χατζηγιάννη Α., 2009. Κοινωνικοί και χωρικοί μετασχηματισμοί στην Αθήνα του 21ου αιώνα. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, σελ. 459.
 • Χατζηγιάννη Α., 2006. «Κοινωνικό κεφάλαιο και εύρεση εργασίας» στο Λ.Μαράτου-Αλιπράντη, Ρ.Παναγιωτοπούλου, Σ.Κονιόρδος (επιμ), Κοινωνικές εξελίξεις στη Σύγχρονη Ελλάδα: Εργασία, εκπαίδευση, Οικογένεια, Παρέκκλιση. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών / Σάκκουλας, σ. 129-153.
 • Χατζηγιάννη Α., Κάλλας Γ., 2005. «Εκπαιδευτικό κεφάλαιο και πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Η περίπτωση των αποφοίτων των κοινωνικών επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Νο 116, σελ. 141-165.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ