Ερευνητής/τρία

Εμμανουήλ Χρυσάκης

Εμμανουήλ Χρυσάκης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Ερευνητής/τρία
ΒΑΘΜΙΔΑ:
Α
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
Οικονομολόγος
ΓΡΑΦΕΙΟ:
5.4
ΤΗΛ:
210-7491704
EMAIL:
echrysakis-at-ekke.gr
Βιογραφικό σημείωμα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ