ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

Χρήστος Παπαλυμπέρης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
Οικονομολόγος - Λογιστής
ΤΜΗΜΑ:
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
ΓΡΑΦΕΙΟ:
8.3
ΤΗΛ:
210-7491706
EMAIL:
papaliberis@ekke.gr

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ