ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

Ελένη Δρόση

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
ΒΑΘΜΙΔΑ:
Α
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
Διοικητικός Υπάλληλος
ΤΜΗΜΑ:
Διεύθυνση Διοικητικού
ΓΡΑΦΕΙΟ:
6.9
ΤΗΛ:
210-7491683
EMAIL:

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ