ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

Σταυρούλα Γούτου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
ΒΑΘΜΙΔΑ:
Α
ΤΜΗΜΑ:
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
ΓΡΑΦΕΙΟ:
ΤΗΛ:
210-7491681
EMAIL:
stgoutou-at-ekke.gr

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ