Ερευνητής/τρία

Αικατερίνη Ηλιού

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Ερευνητής/τρία
ΒΑΘΜΙΔΑ:
Γ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
Κοινωνική Ψυχολόγος
ΓΡΑΦΕΙΟ:
7.7
ΤΗΛ:
210-7491614
EMAIL:
kiliou-at-ekke.gr
Βιογραφικό σημείωμα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Κατερίνα Ηλιού είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην Κοινωνική Ψυχολογία (Πάντειο Πανεπιστήμιο, τμήμα Ψυχολογίας) με αντικείμενο τις «Νέες μορφές προκατάληψης» και δύο μεταπτυχιακών διπλωμάτων, ένα με ειδικότητα στον «Κοινωνικό αποκλεισμό και μειονότητες» και ένα με ειδικότητα στην «Εκπαίδευση Ενηλίκων». Εργάζεται ως ερευνήτρια στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Ινστιτούτο Πολιτικής Κοινωνιολογίας. Έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση μελετών πεδίου σε πλαίσιο εθνικών και διεθνών προγραμμάτων και έχει πραγματοποιήσει δημοσιεύσεις και εισηγήσεις σε διεθνή συνέδρια. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν θέματα, όπως διομαδικές σχέσεις, κοινωνικές ανισότητες, αποκλεισμός και διακρίσεις εναντίον κοινωνικών ομάδων, κλίμακες μέτρησης στάσεων. 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Προκατάληψη
 • Ρατσισμός
 • Πατριωτισμός
 • Διομαδικές σχέσεις
 • Κοινωνική ταυτότητα
 • Ταυτότητα νέων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 • 2015-2017: Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Προσωπικού Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών
 • 2013-2015: Γραμματέας του Συλλόγου Προσωπικού Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ

 • Youth Web Print Platform (YouWeP (2017-2020)
 • Διαδικτυακή έρευνα για τις κοινωνικές και πολιτικές στάσεις και αξίες: Ελλάδα και Ουγγαρία (2017)
 • CESSDA ΑΤΤΙΚΗ – Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στο πλαίσιο του ESFRI/2006 (2014-2015)
 • Δυναμική διαχείριση βάσεων δεδομένων και χαρτογραφικών αναπαραστάσεων (SoDaMap) (2012-2015)
 • Αντιμετώπιση των διακρίσεων στο πεδίο της επιχειρηματικότητας: Γυναίκες και νέοι, Ρομά και μουσουλμάνοι μετανάστες (2013-2014)

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Ηλιού, Κ. (2018). Υπαγωγή σε μειονοτική ομάδα και κοινωνική ταυτότητα: Προφίλ, στάσεις και επαγγελματικές στρατηγικές Ρομά και μουσουλμάνων μεταναστών. Στο Δ. Μπαλούρδος (Επιμ.), Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2016-2017. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα
 • Ηλιού, Κ. (2016). Επιχειρηματική Επιβίωση και στάσεις απέναντι στους μετανάστες στο Κέντρο της Αθήνας: Ατομικό και Συλλογικό συμφέρον ή Συμβολικός Ρατσισμός; Στο Μ. Θανοπούλου, Ι. Τσίγκανου (Επιμ.), Απασχόληση και κοινωνική πολιτική στο Δήμο της Αθήνας. Ερευνητικές σκιαγραφήσεις (σσ. 64-84), Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα
 • Iliou, K. (2015). Combating Discrimination in the Field of Entrepreneurship: Interviewing women and young Roma and Muslim Immigrants. In D. Balourdos, & J. Tsiganou (Eds), Combating Discrimination in the Field of Entrepreneurship: Women and Young Roma and Muslim Immigrants (pp. 203-218), Papazisis Publishers, Athens
 • Ηλιού, Κ., Σπυροπούλου, Ν. (2015). Μεικτή μέθοδος έρευνας: Ο συνδυασμός των μεθόδων στις κοινωνικές επιστήμες. Στο Κ.Ν. Φελλάς, Δ. Μπαλούρδος (Επιμ.), Κοινωνία και έρευνα: Σύγχρονες ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι (σσ.319-357), Παπαζήσης, Αθήνα
 • Iliou, K. (2014). Personal perceptions and political affiliation shaping immigration attitudes in times of fiscal austerity: The case of Greece. In N. Petropoulos, G. Tsobanoglou (Eds) The Debt Crisis In the Eurozone: Social Impacts (pp.227-250). Cambridge Scholar Publishing, UK
 • Ηλιού, Κ. Κακεπάκη, Μ., Κουντούρη, Φ. (2012). Εθνοτική συνύπαρξη στα σχολεία: Στάσεις και αντιλήψεις στην εφηβεία. Στο Α. Αφουξενίδης, Ν. Σαρρής, Ό. Τσακηρίδη (επιμ.), Ένταξη των μεταναστών: Αντιλήψεις, πολιτικές, πρακτικές, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (σσ.97-123)
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ