ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

Ευάγγελος Καρανίκας

Ευάγγελος Καρανίκας
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
ΒΑΘΜΙΔΑ:
Α
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
Λογιστής
ΤΜΗΜΑ:
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
ΓΡΑΦΕΙΟ:
8.6
ΤΗΛ:
210-7491794
EMAIL:
ekaranik-at-ekke.gr
Βιογραφικό σημείωμα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ