ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

Μαρία Φελίδου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ:
Διεύθυνση Διοικητικού
ΓΡΑΦΕΙΟ:
8.8
ΤΗΛ:
2107491673
EMAIL:
mfelidou@ekke.gr

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Πτυχίο Κοινωνιολογίας 1988, Πάντειο Πανεπιστήμιο                                                                        

Πτυχίο Επικοινωνίας & ΜΜΕ (Κατεύθυνση Πολιτιστική Διαχείριση) 2001, Πάντειο Πανεπιστήμιο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων (σε εξέλιξη), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο .
Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά

Επαγγελματική Εμπειρία: Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (1998-2020) Διαχείριση Ευρωπαϊκών & συγχρηματοδοτούμενων έργων

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ