Ερευνητής/τρία

Γεώργιος Μπιθυμήτρης

Γεώργιος Μπιθυμήτρης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Ερευνητής/τρία
ΒΑΘΜΙΔΑ:
Γ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
Πολιτικός επιστήμων
ΓΡΑΦΕΙΟ:
7.11
ΤΗΛ:
210-7491649
EMAIL:
gbithymitris-at-ekke.gr
Βιογραφικό σημείωμα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Γιώργος Μπιθυμήτρης είναι Εντεταλμένος Ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών στο αντικείμενο «Κοινωνική διαστρωμάτωση: Κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες». Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών. Οι βασικοί πυλώνες των ερευνητικών του ενδιαφερόντων είναι τρεις: Α. Η κοινωνική διαστρωμάτωση ως μηχανισμός κοινωνικών ανισοτήτων και ως υποκειμενική εμπειρία. Β. Το συνδικαλιστικό κίνημα, ως παράγοντας που επιδρά στις κοινωνικές ανισότητες. Γ. Οι πολιτικές αγοράς εργασίας, με έμφαση στη διαμόρφωση δεξιοτήτων. Είναι συγγραφέας του βιβλίου Αγορά, τάξη, κοινωνία: Αναζητώντας την ταυτότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, 2017, ενώ ετοιμάζει το επόμενο βιβλίο του, με τίτλο The Dialectics of Class Identification: Post-Traumatic Contexts, Routledge, London. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε εγχώρια και διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές,  κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων, καθώς και ερευνητικές εκθέσεις, βιβλιοκρισίες και κείμενα εργασίας, εστιάζοντας σε θεματικές περιοχές όπως: διαστρωμάτωση, ταξικές ταυτότητες, συνδικαλιστικό κίνημα, πολιτικές αγοράς εργασίας, πολιτική συμπεριφορά και πολιτικός λόγος. Επίσης, από την Άνοιξη του 2017 μέχρι την Άνοιξη του 2019 συντόνισε (μαζί με τον Κ. Κανελλόπουλο) ερευνητικό σεμινάριο του Δικτύου Μεθοδολογίας στην Πολιτική Επιστήμη. Είναι μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης από το 2016 έως σήμερα. Είναι μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Προσωπικού του ΕΚΚΕ από το 2019. Επίσης, είναι μέλος της Ειδικής Δι-ιδρυματικής Επιτροπής του ΠΜΣ «Κοινωνική Καινοτομία και Στρατηγικές Ανάπτυξης (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – ΕΚΚΕ).

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Τάξεις και ταξικές ταυτότητες
 • Tαξική θεωρία
 • Συνδικαλιστικό κίνημα
 • Πολιτικές αγοράς εργασίας

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 • Μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Προσωπικού ΕΚΚΕ (2018-2022)
 • Μέλος ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης (2016-2018 και 2018-2019)

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ

 • 03/2020-07/2020: Αναπληρωτής Ακαδημαϊκός Σύμβουλος στο έργο «Πολιτισμικοί όροι στη διαμόρφωση ταξικών ταυτοτήτων: κουλτούρα και εργατική τάξη σε Πειραιά και Θριάσιο», που χρηματοδοτείται από την Πράξη «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020
 • 10/2019-09/2021: Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου: “ΔΙΑΛΟΓΟΣ– Dialogue down the post-truth hole: programmes and tools for digging through information and beliefs in the post-truth era” – KA2 ERASMUS+ HIGHER EDUCATION
 • 11/2019 – 12/2021: Επιστημονικός συνεργάτης στο έργο παρακολούθησης και ανάλυσης εξελίξεων και μεταβολών δεξιοτήτων επαγγελμάτων/ειδικοτήτων (5004206-3Β) στο Πλαίσιο «Εξειδικευμένες συστημικές παρεμβάσεις αποτύπωσης, παρακολούθησης και ανάλυσης των εξελίξεων σε κλάδους, επαγγέλματα, ειδικότητες και δεξιότητες» με κωδικό ΟΠΣ 5004206 του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ
 • 06/2019-03/2020: Επιστημονικός Υπεύθυνος της ομάδας έργου ΕΚΚΕ στο έργο “International Network for Migrants (ΙΝΕΜ)”, Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020, Obiettivo Specifico - 2. Integrazione/Migrazione legale, Obiettivo nazionale 3. Capacity building
 • 09/2018 – 08/2021: Ερευνητής στο Υποέργο 4 «Αυτεπιστασία Παντείου Πανεπιστημίου» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης SoDaNet in Action με κωδ. ΟΠΣ 5023637. Η πράξη αφορά στην αναβάθμιση δεδομένων και μεταδεδομένων της υφιστάμενης υποδομής μέσω της ανάπτυξης εφαρμογών για τη διαχείριση νέου τύπου δεδομένων (π.χ. τεκμήρια), νέων θεματικών δεδομένων προερχόμενων από τους τομείς της έξυπνης εξειδίκευσης (RIS) και βασικών μεταδεδομένων που αφορούν ερευνητικές συνιστώσες που δύναται να υφίστανται ανεξάρτητα από την έρευνα (π.χ. όροι, ερωτήσεις, μεταβλητές, ταξινομήσεις)
 • 02/2017 – 08/2018: Μεταδιδακτορική έρευνα με τίτλο «Η εργατική ταυτότητα υπό διαπραγμάτευση: Η περίπτωση του Δυτικού Πειραιά», χρηματοδοτούμενη από το ΙΚΥ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών / Ερευνητριών», 1ος Κύκλος, ΕΣΠΑ 2014-2020
 • 04/2015 – 03/2018: Μεταδιδακτορική έρευνα με τίτλο ««Μετασχηματισμός των εργατικών ταυτοτήτων στην περίπτωση του δυτικού Πειραιά», Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας
 • 03/2017 – 12/2017: National expert στο έργο του οργανισμού European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP) “Apprenticeships for adults” (Contract notice 2016/S 153-276539 , 10/08/2016AO/DLE/RCDCR/ Apprenticeships _for_Adults /014/16), με συμβαλλόμενο τον ιταλικό φορέα Fondazione Giacomo Brodolini (FGB)
 • 06/2017 – 03/2018: National expert στο έργο του οργανισμού European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP) “Governance of EU skills anticipation and matching systems: in-depth country reviews AO/DSL/KPOUL-JVLOO/ skills-governance/ 005/16), με συμβαλλόμενο τον ιταλικό φορέα Fondazione Giacomo Brodolini (FGB)
 • 01/04/2014-30/11/2015: Συμμετοχή στην ερευνητική ομάδα του Έργου «CESSDA ΑΤΤΙΚΗ - Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006», το οποίο χρηματοδοτείται από την ΓΓΕΤ. Διάρκεια Σύμβασης: 20 μήνες. Περιγραφή θέσης: Συλλογή και επεξεργασία πρωτογενών δεδομένων ελληνικών συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Μπιθυμήτρης, Γ. και Κουστένης, Π. (Υπό έκδοση). Το Κόκκινο και το Μαύρο: Εργατική τάξη και εθνικισμός στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη. Στο Χ. Βαρουξή, Ν. Γεωργαράκης, Μ. Κακεπάκη, Ν. Σαρρής, Α. Τραμουντάνης, Ο. Τσακηρίδη, Χ. Τσέκερης και Ι. Τσίγκανου, (επιμ.). Το Πολιτικό πορτραίτο της Ελλάδας. παλαιές και νέες διαιρετικές τομές, Αθήνα: ΕΚΚΕ
 • Μπιθυμήτρης, Γ., Σπυροπούλου, Β. & Κληρονόμος, Ν. (Υπό έκδοση). Κοστούμια, γραβάτες και μπλε κολάρα στην κάλπη: Όψεις της ταξικής ψήφου, 2014-2019. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας.
 • Μπιθυμήτρης, Γ. (Υπό έκδοση). Inside-out: Συνδικάτα εντός και εκτός των τειχών, στο Κώστας Γαλανόπουλος & Δημήτρης Παπανικολόπουλος (επιμ.) Τι να κάνουμε και Τι να μην κάνουμε: Η ριζοσπαστική σκέψη μπροστά στις προκλήσεις του καιρού μας. Αθήνα: Θεμέλιο.
 • Bithymitris, G. (Υπό έκδοση). Mind the gaps: The class dynamics of the Greek parliamentary elite, in M. Kakepaki and F. Kountouri (eds) Parliamentary elites in transition. Political representation in Greece, Palgrave.
 • Bithymitris, G. and Papadopoulos, O. (Υπό έκδοση). Learning liminality: a case of Continuing education in Greece. Urbanities.
 • Bithymitris, G. (2021). The (im)possibility of class identity: Reflections on a case of failed right-wing hegemony, Critical Sociology, 47(3), 475-490.
 • Bithymitris, G., Christodoulou, M., Koustenis, P., Iliopoulou, F. & Spyridakis, M. (2021). The social production of vulnerability: Sub-regional and class inequalities in Attica. Social Cohesion and Development. 16(1), 5-27.
 • Μπιθυμήτρης, Γ. και Κουστένης, Π. (2020). Κοινωνική τάξη και πολιτική συμπεριφορά: η περίπτωση της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας του Πειραιά. Ο Κόσμος της Εργασίας. 7, 52-83.
 • Bithymitris, G. and Spyridakis, M. (2020) Union Radicalism versus the Nationalist Upsurge. The case of Greek shipbuilding workers, Dialectical Anthropology, 44, σσ. 121-135
 • Bithymitris, G. (2019 ). Imagined working-classes and where to find them: life stories from shipbuilding employees. Στο M. Christodoulou and M. Spyridakis (eds). Emotions, temporalities and working-class identities in the 21st century, New York, Nova Science Publishers, 75-100.
 • Μπιθυμήτρης, Γ. (2019). Νιώθοντας την τάξη: ταξικές ταυτότητες, συναισθήματα και πολιτικές στάσεις στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών
 • Μπιθυμήτρης, Γ. (2018). Μια ιδιότυπη σοσιαλδημοκρατική συνδικαλιστική ταυτότητα: ΠΑΣΟΚ και συνδικάτα από τη μεταπολίτευση στην κρίση, στο Χ. Τάσσης, και Β. Ασημακόπουλος (επιμ.) ΠΑΣΟΚ 1974 – 2017: Πολιτική Οργάνωση, ιδεολογικές μετατοπίσεις, κυβερνητικές πολιτικές. Αθήνα, Gutenberg, σσ. 134-161.
 • Μπιθυμήτρης, Γ. και Κωτσονόπουλος, Λ. (2018). Μετασχηματισμοί του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος από τη μεταπολίτευση μέχρι την κρίση: συνέχειες και ρήξεις. Επιθεώρηση Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης, 44, 1, σελ. 1-24
 • Μπιθυμήτρης, Γ. (2018). Τα συνδικάτα: Διεκδίκηση, διαπραγμάτευση, κοινωνικός διάλογος, συμμετοχή, στο Θ. Σακελλαρόπουλος, Χ. Οικονόμου, Χ. Σκαμνάκης, Μ. Αγγελάκη (επιμ.) Κοινωνική Πολιτική. Αθήνα, Διόνικος, σσ. 547-565.
 • Μπιθυμήτρης, Γ. (2017). Αγορά, τάξη, κοινωνία: αναζητώντας την ταυτότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, Αθήνα: Gutenberg
 • Bithymitris, G. (2017). Socio-cultural aspects of neo-nationalism in crisis contexts: An empirical analysis of liminal workers’ perceptions in Greece (2011-2015). Acta Politologica, 9, 1, σελ. 61-74
 • Bithymitris, G. and Lialiouti, Z. (2017). A Nation Under Attack: Perceptions of Enmity and Victimhood in the Context of the Greek Crisis. National Identities, 19, 1, σελ. 53-71
 • Bithymitris, G. (2016). Union militancy during economic hardship: The strike at the Greek steel company “Hellenic Halyvourgia”. Employee Relations, 38, 3, σελ. 373-389
 • Μπιθυμήτρης, Γ. και Παπαδόπουλος Ο. (2017). «Μαθαίνοντας» την οριακότητα: η περίπτωση ενός προγράμματος κατάρτισης ανέργων στον κλάδο Τουρισμού, στο Καρακιουλάφη, Χ. και Σπυριδάκης, Μ. (επιμ.) Κοινωνία, Ανεργία και Κοινωνική Αναπαραγωγή. Αθήνα, Gutenberg, σσ. 349-373.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 • 2016-2018: Διδάσκων στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Αντικείμενο μαθήματος: «Σύγχρονο συνδικαλιστικό κίνημα: ιδεολογία, πολιτικές, οργάνωση θεσμοί» (αυτοδύναμη διδασκαλία σε προπτυχιακό επίπεδο)
 • 2006-2008: Επιστημονικός συνεργάτης στο ΑΤΕΙ Πάτρας, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Αντικείμενο μαθήματος: «Ιστορία του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού» (302 ώρες διδασκαλίας).
 • 2014: Παροχή επιμορφωτικού έργου στο πλαίσιο του έργου «Επιμόρφωση Συνδικαλιστών της Ε.Σ.Ε.Ε», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», συγχρηματοδοτούμενο από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντικείμενα που διδάχθηκαν: «Οικονομία, αγορά και εργασιακές σχέσεις», «Πολιτική και κοινωνική εκπροσώπηση στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία», «Ευρωπαϊκή Ένωση – Διεθνείς Σχέσεις».
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ