ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

Αικατερίνη Μπουρλέσα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
Oικονομολόγος-Λογίστρια
ΤΜΗΜΑ:
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
ΓΡΑΦΕΙΟ:
8.3
ΤΗΛ:
210-7491680
EMAIL:
kbou-at-ekke.gr

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ